• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Korintlastele 11:23-29

Vennad, mina olen Issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi: et Issand Jeesus sel ööl, mil Tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles: See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks! Selsamal kombel võttis Ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks! Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni Tema tuleb. Niisiis, kes iial seda leiba sööb või Issanda karikast joob vääritul viisil, on süüdi Issanda ihu ja vere vastu. Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast! Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust.

Graduale Psalm 145:15-16; Johannese 6:55-56

Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, ja Sina annad neile nende roa omal ajal.
S
ina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega.

Halleluuja. Halleluuja.
Minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook.
Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse.
Halleluuja.

Sequentia

Kiida, Siion, Lunastajat, Valitsejat, Õpetajat hümnides ja lauludes.
Kuigi sinu laulud pole väärilised Issandale, laula siiski hõisates.
Sest Ta pühal Armulaual, elaval ja eluandval, sulle õndsust vahendab;
nagu Viimsel Söömaajal jüngritele, kahel kujul iga päev end ulatab.
Hõisaku ja ülistagu, tänagu ja rõõmustagu, laulgu kiitust meie rind.
Hardalt meeles kandes seda päeva, mil kord meile seadsid Armulaua, austame kõik, Jeesus, Sind.
Vana seaduse Sa muutsid, uue meile tuua suutsid, Taevariigi Kuningas.
Paasatalle asemel andsid surma iseend, et meid tõde valgustaks.
Seadnud Püha Söömaaja, ütlesid, et meil on vaja tihti seda korrata.
Leiba Sinu mälestuseks, nõdra vaimu kinnituseks vastu võtta ohvrina.
Veinist Vereks, leivast Ihuks muutuvad ja toovad rahu ristirahva hingele.
Mida sa ei suuda mõista, usus tõena vastu võta – siis saad ükskord taevasse.
Üleloomulikku armu ajaliku anni kaudu kristlastele osutad:
iseennast tervikuna, joogina ja toidusena jagad, vaimu kosutad.
Piiramatu, haaramatu, murdmatu ja jagamatu, meie juurde tuled Sa;
üksikud või rahvahulgad – ühtemoodi ära toidad päästva Eluleivaga.
Saavad vagad, saavad kurjad, osa, ehkki erinevalt mõjub neile Sakrament –
kurjadele süüdistuseks, vagadele õnnistuseks muutub lunastuse pant.
Armulaua Leiba murdes ära kahtle, vaid pea meeles: Jeesus ise viibib selles lunastuse märgina.
Leivas, mis saab mitmeks murtud päästev olemus ei muutu, igas tükis säilib Kristus terve, puutumatuna.
Vaata leiba ingellikku, mis toob armu taevalikku, õnnelikku igavikku tõotab meile alati.
Sellest juba varem teati, siis, kui Iisak ellu jäeti, paasatalle ohverdati, taevamannast elati.
Karjane, meil ole helde, suuna õigele meid teele, elupäevil kanna meeles, juhi vaiksele meid veele, surmavalu kergenda.
Kes Sa kõike tead ja mõistad, eluraskustes meid aitad, kõik me patud kinni katad, kiusatusis appi tõttad – taevariik meil päranda. Aamen.
Halleluuja.

Johannese 6:55-58

Neil päevil ütles Jeesus rahvahulgale: Minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav Isa minu on läkitanud ja mina elan Isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb, minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid, ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti.

 

UUS LUGEMISKAVA

5. Moosese 8:2-3.14-16

Mooses ütles rahvale: Tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su Jumal, sind on lasknud käia need nelikümmend aastat kõrbes, et sind alandada, et sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames: kas sa pead tema käske või mitte! Tema alandas sind ja laskis sind nälgida, ja ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust. Vaata siis, et su süda ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast, kes juhtis sind suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionidega kõrbes, põuases paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle vett voolata ränikivikaljust, kes söötis sind kõrbes mannaga, mida su vanemad ei tundnud.

Graduale Psalm 147:12-15.19-20

Ülista, Jeruusalemm, Issandat! Siion, kiida oma Jumalat!
Sest Tema on teinud tugevaks su väravate riivid, Tema õnnistab su lapsi sinu sees.
Ta annab rahu su piirile, Ta küllastab su tuumaka nisuga.
Ta
läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb Tema sõna.
Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused.
Nõnda ei ole Tema teinud ühelegi paganarahvale ja Tema seadusi ei ole nad tundnud.
Ülista, Jeruusalemm, Issandat!

1. Korintlastele 10:16-17

Vennad, õnnistuse karikas, mida me õnnistame – eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame – eks see ole Kristuse ihu osadus? Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast.

Sequentia

Kiida, Siion, Lunastajat, Valitsejat, Õpetajat hümnides ja lauludes.
Kuigi sinu laulud pole väärilised Issandale, laula siiski hõisates.
Sest Ta pühal Armulaual, elaval ja eluandval, sulle õndsust vahendab;
nagu Viimsel Söömaajal jüngritele, kahel kujul iga päev end ulatab.
Hõisaku ja ülistagu, tänagu ja rõõmustagu, laulgu kiitust meie rind.
Hardalt meeles kandes seda päeva, mil kord meile seadsid Armulaua, austame kõik, Jeesus, Sind.
Vana seaduse Sa muutsid, uue meile tuua suutsid, Taevariigi Kuningas.
Paasatalle asemel andsid surma iseend, et meid tõde valgustaks.
Seadnud Püha Söömaaja, ütlesid, et meil on vaja tihti seda korrata.
Leiba Sinu mälestuseks, nõdra vaimu kinnituseks vastu võtta ohvrina.
Veinist Vereks, leivast Ihuks muutuvad ja toovad rahu ristirahva hingele.
Mida sa ei suuda mõista, usus tõena vastu võta – siis saad ükskord taevasse.
Üleloomulikku armu ajaliku anni kaudu kristlastele osutad:
iseennast tervikuna, joogina ja toidusena jagad, vaimu kosutad.
Piiramatu, haaramatu, murdmatu ja jagamatu, meie juurde tuled Sa;
üksikud või rahvahulgad – ühtemoodi ära toidad päästva Eluleivaga.
Saavad vagad, saavad kurjad, osa, ehkki erinevalt mõjub neile Sakrament –
kurjadele süüdistuseks, vagadele õnnistuseks muutub lunastuse pant.
Armulaua Leiba murdes ära kahtle, vaid pea meeles: Jeesus ise viibib selles lunastuse märgina.
Leivas, mis saab mitmeks murtud päästev olemus ei muutu, igas tükis säilib Kristus terve, puutumatuna.
Vaata leiba ingellikku, mis toob armu taevalikku, õnnelikku igavikku tõotab meile alati.
Sellest juba varem teati, siis, kui Iisak ellu jäeti, paasatalle ohverdati, taevamannast elati.
Karjane, meil ole helde, suuna õigele meid teele, elupäevil kanna meeles, juhi vaiksele meid veele, surmavalu kergenda.
Kes Sa kõike tead ja mõistad, eluraskustes meid aitad, kõik me patud kinni katad, kiusatusis appi tõttad – taevariik meil päranda. Aamen.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 6:51

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti.
Halleluuja.

Johannese 6:51-58

Neil päevil ütles Jeesus rahvahulgale: Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest. Sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid: Kuidas saab Tema anda meile süüa oma liha? Jeesus ütles neile: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: kui te ei söö Inimese Poja liha ega joo Tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval, sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav Isa minu on läkitanud ja mina elan Isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb, minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid, ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus