• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Juuditi 13:22-25

Ole kiidetud, meie Jumal, kes tänasel päeval oled alandanud oma rahva vaenlased! Ole õnnistatud, tütar, kõigekõrgema Jumala poolt, kõigi naiste hulgas maa peal! Ja olgu kiidetud Issand Jumal, taeva ja maa Looja, kes sind on juhtinud. Jah, usk, mis sinul oli, ei lahku iialgi nende inimeste südamest, kes igavesti meenutavad Jumala väge! Ja Jumal lasku see saada sulle igaveseks auks, et Ta sind õnnistab heade tegudega, sellepärast, et sa ei säästnud oma hinge meie rahva alanduses, vaid astusid vastu meie langusele, käies õiget teed meie Jumala palge ees!

Graduale

Neitsi Maarja, valurikas ja pisarais seisad sa Issanda Jeesuse, oma Poja, meie Lunastaja risti all. Neitsi, Jumalasünnitaja! Tema, keda kogu maailm ei suuda mahutada, kannatab ristisurma: inimeseks saanud Eluandja.

Täis valu seisis püha Maarja, taeva ja maa kuninganna, meie Issanda Jeesuse Kristuse risti all. Kõik, kes te mööda lähete, vaadake ja nähke: kas on olemas valu, minu valu sarnast?
 
Johannese 19:25-27

Jeesuse risti juures seisid Tema ema ja Tema ema õde, Maarja, Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda Ta armastas, siis Ta ütles emale: Naine, vaata, see on su poeg! Seejärel ütles Ta oma jüngrile: Vaata, see on su ema! Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Timoteosele 1:1-2.12-14

Paulus, Kristuse Jeesuse apostel Jumala, meie Õnnistegija, ja Kristuse Jeesuse, meie lootuse käsul, Timoteosele, oma tõelisele pojale usus. Armu, halastust, rahu Jumalalt Isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie Issandalt! Ma tänan Teda, kes mind on teinud vägevaks, Kristust Jeesust, meie Issandat, et Ta mind on pidanud ustavaks, pannes mind oma teenistusse, ehk ma küll enne olin pilkaja ja tagakiusaja ja vägivaldne. Aga ma olen armu saanud, sest ma olin seda teinud teadmata, uskmatus meeles. Meie Issanda arm aga on olnud üliväga suur usu ja armastusega, mis on Kristuses Jeesuses.

Graduale Psalm 16:1-2.5.7-9.11

Issand on mu põllu- ja mu karikaosa!
Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika Sinu juures!
Ma ütlesin Issandale: Sina oled mu Issand, ei mul ole head ilma Sinuta!
Issand on mu põllu- ja mu karikaosa; Sina hoiad alles, mis ma liisu teel olen saanud!
Ma tänan Issandat, kes mulle on nõu andnud; isegi öösiti manitsevad mind mu neerud!
Ma pean Issandat alati oma silma ees, sest Tema on mu paremal pool, ma ei kõigu!
Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada!
Sina annad mulle teada elu teerada, rõõmu on rohkesti Su palge ees,
meeldivaid asju on Su paremas käes alatiseks!
Issand on mu põllu- ja mu karikaosa!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 17:17

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sinu Sõna on tõde – pühitse meid tões!
Halleluuja.

Luuka 6:39-42

Neil päevil rääkis Jeesus selle võrdumi: Egas pime või pimedat talutada? Eks nad mõlemad kuku auku? Ei ole õpilane ülem oma õpetajast, ent iga täiesti õpetatu on samasugune kui ta õpetaja. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki su omas silmas sa ei pane tähele? Ehk kuidas sa võid ütelda oma vennale: Vend, lase ma tõmban pinnu sinu silmast!, ja sa ise ei näe palki omas silmas? Sa silmakirjatseja! Tõmba esmalt palk omast silmast ja siis sa seletad pindu välja tõmmata oma venna silmast!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus