• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Heebrealastele 10:32-38

Vennad, tuletage meelde endisi päevi, mil teie, olles valgustatud, pidite taluma rohket võitlust kannatustes! Mõned teist tehti rahva avaliku teotamise ja tagakiusamise aluseks, teised said osa nende kannatustest, kelle käsi nõnda käis. Te olete ju koos vangidega kannatanud ja rõõmuga talunud oma vara riisumist, teades, et teil endal on parem ja jäädav varandus. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga! Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Sest veel ainult pisut-pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama.

Graduale Psalm 34:18-19

Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.
Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim.

Halleluuja. Halleluuja.
Sind, Issand, kiidab hiilgav märtrite vägi!
Halleluuja.

Matteuse 24:3-13

Neil päevil, kui Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrid Tema juurde ja küsisid omavahel olles: Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on Sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht? Ja Jeesus vastas neile: Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: Mina olen Kristus!, ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Timoteosele 3:1-13

Mu poeg, ustav on see sõna: kui keegi püüab koguduse ülevaataja ametisse, siis ta igatseb kaunist tööd. Niisiis tuleb koguduse ülevaatajal olla laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõistlik, viisakas, külalislahke, osav õpetama; mitte joodik, mitte riiakas, vaid leebe, rahunõudja, mitte rahaahne, vaid kes oma maja hästi valitseb, kes oma lapsi peab sõnakuulmises kõige aususega. Sest kui keegi iseenese maja ei oska juhtida, kuidas ta võib hoolt kanda Jumala koguduse eest? Ta ärgu olgu alles vastpöördunu, et ta ei läheks uhkeks ega langeks sama nuhtluse alla kui kurat. Ka olgu tal hea tunnistus neilt, kes on väljaspool kogudust, et ta ei satuks naeru alla ja kuradi köitesse. Nõndasamuti tuleb ka abilistel olla ausad, mitte kahekeelsed, mitte joomamehed, mitte liigkasuvõtjad, vaid sellised, kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses. Ent nad katsutagu enne läbi ja siis, kui nad on laitmatud, astugu nad ametisse. Nõndasamuti olgu nende naised ausad, mitte keelepeksjad, kained, ustavad kõigis asjus. Koguduse abilised olgu ühe naise mehed, kes oma lapsi ja oma peret hästi juhivad. Sest need, kes on hästi pidanud oma ametit, saavutavad enestele kauni lugupidamise ja suure julguse usus, mis on Kristuses Jeesuses.

Graduale Psalm 101:1-6

Issand, kes käib laitmatut teed, see peab olema Sinu teenija!
Ma laulan heldusest ja õiglusest ja mängin sinule, Issand!
Ma mõtlen käia laitmatut teed! Millal Sina tuled mu juurde?
Ma tahan vaga südamega käia oma kojas!
Ei ma sea oma silma ette tühje asju;
ma vihkan taganejate tegusid, ei need hakka mu külge!
Pöörane süda olgu kaugel minust, ei ma salli kurja!
Kes salaja laimab oma ligimest, selle ma hävitan;
kel ülbed silmad ja hooplev süda, seda ma ei talu!
Mu silmad otsivad ustavaid maa peal, et nad elaksid mu juures!
Kes käib laitmatut teed, see peab olema minu teenija!
Issand, kes käib laitmatut teed, see peab olema Sinu teenija!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 7:16

Halleluuja. Halleluuja.
Suur prohvet on meie seas tõusnud ja Jumal on tulnud oma rahvast katsuma!
Halleluuja.

Luuka 7:11-17

Neil päevil  läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja Temaga ühes läksid Tema jüngrid ja palju rahvast. Kui Ta linna värava ligi jõudis, vaata, siis kanti välja surnut, oma ema ainust poega; ja ema oli lesk. Ja suur hulk linna rahvast oli temaga. Ja kui Issand teda nägi, oli Tal väga hale meel temast ja Ta ütles talle: Ära nuta! Ja Ta astus ligi ja puudutas puusärki; aga kandjad jäid seisma. Ja Ta ütles: Noormees, ma ütlen sulle, tõuse üles! Ja surnu tõusis istukile ja hakkas rääkima. Ja Ta andis tema ta emale. Aga neid kõiki valdas hirm, ja nad andsid au Jumalale ning ütlesid: Suur prohvet on meie seas tõusnud ja Jumal on tulnud oma rahvast katsuma! Ja see jutt Temast levis kogu Juudamaale ja kõigisse ümberkaudseisse paikadesse.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus