• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Hoosea 14:2-10

Nõnda ütleb Issand: Pöördu, Iisrael, Issanda, oma Jumala juurde, sest sa oled komistanud omaenese süü läbi! Võtke enestega kaasa sõnad ja pöörduge Issanda poole, öelge Temale: Anna andeks kõik süü, võta meid armulikult vastu, me toome oma huulte vilja! Assur ei päästa meid, me ei taha sõita hobuste seljas ja me ei ütle enam oma kätetööle: Meie jumal!, sest Sinu juures leiab ka vaeslaps halastust. Mina parandan nende taganemise, ma armastan neid oma heast tahtest, mu viha pöördub nendelt ära. Ma olen Iisraelile nagu kaste: tema õitseb nagu lilleke ja juurdub otsekui Liibanon. Tema võsud levivad, tal on otse õlipuu kaunidus ja Liibanoni lõhn. Nad pöörduvad tagasi, elavad minu varju all, kasvatavad vilja ja õitsevad nagu viinapuu. Ta on kuulus nagu Liibanoni vein. Efraim, mis on sul veel tegemist ebajumalatega? Mina võtan kuulda ja juhin teda. Mina olen nagu haljendav küpress: minult tuleb sinu vili. Kes on tark, mõistku seda; kes on arukas, võtku teatavaks; sest Issanda teed on õiged: õiged käivad nende peal, aga üleastujad komistavad.

Graduale Psalm 90:13.1 

Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Halasta oma sulaste peale!
Issand, Sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve.

Luuka 7:36-50

Neil päevil palus üks variseridest Jeesuse enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga ja astus Tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes Tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles Tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes oli Ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi: Kui Ta oleks prohvet, küll Ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes Teda puudutab, et ta on patune. Jeesus aga ütles talle: Siimon, mul on sulle midagi ütelda! Tema lausus: Räägi, Õpetaja! – Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast: üks oli võlgu viissada teenarit, teine viiskümmend. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas: Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle: Sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale: Kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett, tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Seepärast, ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele Ta ütles: Sinu patud on sulle andeks antud! Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses mõtlema: Kes on Tema, kes ka patte andeks annab? Aga Tema ütles naisele: Sinu usk on sind päästnud, mine rahuga!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Timoteosele 6:3-12

Mu poeg, kui keegi õpetab teisiti ega hoia meie Issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade ja õpetuse poole, mis viib jumalakartusele, siis on see iseennast täis ega saa aru millestki, vaid on haige küsimuste ja vaidlemiste poolest, millest tõuseb kadedust, riidu, laimu, kurje kahtlusi, alalisi tülitsusi inimeste vahel, kelle mõistus on rikutud ja kellel on tõde läinud käest, kes peavad jumalakartust tuluallikaks. Ent jumalakartus on suur tuluallikas, kui ta on ühendatud rahulolemisega. Ei ole me ju midagi toonud maailma, seepärast me ei või midagi siit ära viia. Aga kui meil on peatoidust ja ihukatet, siis olgem sellega rahul. Ent kes tahavad rikkaks saada, need langevad kiusatusse ja võrku ja paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis suruvad inimesed alla hukatusse ja hävitusse. Sest rahaahnus on kõigi kurjade asjade juur; raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja on iseendile valmistanud palju torkavat valu. Aga sina, Jumala inimene, põgene selle eest! Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust! Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust; selleks sa oled kutsutud ja oled tunnistanud head tunnistust paljude tunnistajate ees.

Graduale Psalm 49:6-9.17-20; Matteuse 5:3

Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik.
Miks ma peaksin kartma kurjal ajal, kui mind ümbritsevad mu tagakiusajate pahateod,
kes loodavad oma varanduse peale ja kiitlevad oma suurest rikkusest?
Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda,
sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata.
Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab suureks!
Sest kui ta sureb, siis ta ei võta midagi kõigest sellest enesega kaasa; ta au ei lähe alla temale järele!
Kui tema ka kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus ja teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu,
lähed sina siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha valgust!
Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:24

Halleluuja. Halleluuja.
Ma ülistan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa oled taevariigi saladuse peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele!
Halleluuja.

Luuka 8:1-3

Neil päevil rändas Jeesus linnast linna ja külast külla ning jutlustas ja kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja need kaksteist olid Temaga, ja mõned naised, keda Ta oli terveks teinud kurjadest vaimudest ja tõbedest: Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kellest seitse kurja vaimu oli välja läinud, ja Johanna, Heroodese varahoidja Kuusa naine, ja Susanna ja palju muid, kes Teda toetasid oma varaga. 

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus