• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Filiplastele 3:7-12

Vennad, mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks Tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda Teda ja Tema ülestõusmise väge ja Tema kannatuste osadust, saades Tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud.

Graduale Psalm 37:30-31; 112:1

Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õigust;
tema Jumala Seadus on tema südames, tema sammud ei kõigu.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad Tema käsud.
Halleluuja.

Luuka 12:32-34

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ära karda, sa pisike karjake, sest teie Isal on hea meel anda teile kuningriik! Müüge ära, mis teil on, ja andke see almusteks! Tehke enesele kulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas, sest kus on teie aare, seal on ka teie süda.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Roomlastele 3:21-30

Vennad, nüüd on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud Tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et Ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et Tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse. Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi. Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata. Kas Jumal on üksnes juutide Jumal? Eks Ta ole ka paganate Jumal? Jah, Ta on ka paganate Jumal! Jumal on üksainus ja Tema teeb usu läbi õigeks nii ümberlõigatu kui ümberlõikamatu.

Graduale Psalm 130

Issanda juures on heldus ja Tema juures on rohke lunastus!
Põhjatuist sügavusist hüüan ma Sinu poole, Issand!
Issand, kuule mu häält, Sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!
Kui Sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?
Kuid Sinu käes on andeksandmine, et Sind kardetaks.
Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan Tema sõna peale.
Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.
Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja Tema juures on rohke lunastus!
Ja Tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.
Issanda juures on heldus ja Tema juures on rohke lunastus!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:6

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.
Halleluuja.

Luuka 11:47-54

Neil päevil ütles Jeesus: Häda teile, sest te ehitate prohvetitele hauamärke, teie isad on nad aga tapnud! Niisiis, te ise tunnistate, et olete oma isade tegude poolt, sest nemad tapsid nad ära, aga teie ehitate nende hauamärke. Seepärast ütleb ka Jumala tarkus: Ma läkitan nende juurde prohveteid ja apostleid ja nad kiusavad neid taga ja tapavad neist mõned, et sellelt sugupõlvelt nõutaks kätte kõigi prohvetite veri, mis on valatud maailma rajamisest peale, Aabeli verest kuni Sakarja vereni, kes hukati altari ja jumalakoja vahel. Jah, ma ütlen teile, see nõutakse kätte sellelt sugupõlvelt! Häda teile, seadusetundjaile, sest te olete ära võtnud tunnetuse võtme; ise te ei ole sisse läinud, ent olete takistanud sisseminejaid! Ja kui Jeesus oli majast väljunud, said kirjatundjad ja variserid väga vihaseks ja hakkasid Teda sõnast püüdma paljude asjade pärast, varitsedes Teda, et midagi kätte saada Tema suust.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus