• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Johannese Ilmutusraamat 7:2-12

Neil päevil nägin mina, Johannes, teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt, temal oli elava Jumala pitsat ning ta hüüdis suure häälega neile neljale inglile, kellel oli lastud teha kahju ilmamaale ja merele: Ärge tehke kahju ilmamaale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsaesisele! Ma kuulsin pitseriga märgitute arvu: sada nelikümmend neli tuhat pitseriga märgitut kõigist Iisraeli laste suguharudest: Juuda suguharust kaksteist tuhat, Ruubeni suguharust kaksteist tuhat, Gaadi suguharust kaksteist tuhat, Aaseri suguharust kaksteist tuhat, Naftali suguharust kaksteist tuhat, Manasse suguharust kaksteist tuhat, Siimeoni suguharust kaksteist tuhat, Leevi suguharust kaksteist tuhat, Issaskari suguharust kaksteist tuhat, Sebuloni suguharust kaksteist tuhat, Joosepi suguharust kaksteist tuhat, Benjamini suguharust kaksteist tuhat pitseriga märgitut. Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega: Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil, ja Tallel! Kõik inglid seisid trooni ja vanemate ja nelja olevuse ümber ning heitsid trooni ette silmili maha ja kummardasid Jumalat, hüüdes: Aamen! Õnnistus ja kirkus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja võim olgu meie Jumalale igavesest ajast igavesti! Aamen.

Graduale Psalm 34:10-11; Matteuse 11:28

Kartke Issandat, teie, Tema pühad! Sest neil, kes Teda kardavad, ei ole millestki puudust.
Kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head.

Halleluuja. Halleluuja.
Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
Halleluuja.

Matteuse 5:1-12

Neil päevil, kui Jeesus nägi rahvahulki, läks Ta üles mäele ja istus sinna maha, ja kui jüngrid olid Tema ümber kogunenud, avas Ta oma suu ja õpetas neid: Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! 

 

UUS LUGEMISKAVA

Johannese Ilmutusraamat 7:2-4.9-14

Neil päevil nägin mina, Johannes, teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt, temal oli elava Jumala pitsat ning ta hüüdis suure häälega neile neljale inglile, kellel oli lastud teha kahju ilmamaale ja merele: Ärge tehke kahju ilmamaale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsaesisele! Ma kuulsin pitseriga märgitute arvu: sada nelikümmend neli tuhat pitseriga märgitut kõigist Iisraeli laste suguharudest. Pärast seda ma nägin, ennäe: suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning Talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Nad hüüdsid suure häälega: Pääste on meie Jumalal, kes istub Troonil, ja Tallel! Kõik inglid seisid trooni ja vanemate ja nelja olevuse ümber ning heitsid trooni ette silmili maha ja kummardasid Jumalat, hüüdes: Aamen! Õnnistus ja kirkus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja võim olgu meie Jumalale igavesest ajast igavesti! Aamen. Ja üks vanematest kõneles ja ütles mulle: Need seal valgetes rüüdes – kes nad on ja kust nad tulid? Ma vastasin talle: Mu isand, sina tead! Ning tema ütles mulle: Need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks Talle veres.

Graduale Psalm 24:1-6

Issand, me otsime Sinu palet; Sina oled meie Jumal!
Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad.
Sest Tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud.
Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seista Tema pühas paigas?
See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks.
Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste.
See on sugupõlv, kes Teda nõuab, kes otsib Sinu palet, Jaakobi Jumal.
Issand, me otsime Sinu palet; Sina oled meie Jumal!

1. Johannese 3:1-3

Vennad, vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne Teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui Tema saab avalikuks, siis me oleme Tema sarnased, sest siis me näeme Teda nii, nagu Ta on. Igaüks, kellel on selline lootus Tema peale, puhastab ennast, just nagu Tema on puhas.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:28

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
Halleluuja.

Matteuse 5:1-12

Neil päevil, kui Jeesus nägi rahvahulki, läks Ta üles mäele ja istus sinna maha, ja kui jüngrid olid Tema ümber kogunenud, avas Ta oma suu ja õpetas neid: Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus