• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jesaja 7:10-15

Neil päevil käskis  Issand öelda Aahasele seda: Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest! Aga Aahas vastas: Ma ei küsi ega kiusa Issandat! Siis Jesaja ütles: Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate? Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb Temale nimeks Immaanuel. Ta sööb võid ja mett, kuni ta mõistab põlata halba ja valida head.

Graduale Psalm 45:3.5.10-13.15-16

Arm on valatud sinu huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti. 
Tõe ja õiguse ning alandlikkuse pärast juhib sind imeliselt sinu parem käsi.
Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv, sest kuningas himustab sinu ilu.
Kõige rikkamad rahva hulgast panevad särama sinu palge, kuningate tütreid leidub su kaaslaste seas.
Kirjudes rõivastes viiakse ta kuninga juurde, neitsid, ta sõbrannad, tuuakse tema järel su juurde.
Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega, nad lähevad kuninga hoonesse.

Luuka 1:26-38

Neil päevil läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga! Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned Talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja Teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab Talle Tema isa Taaveti trooni. Ja Ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning Tema valitsusele ei tule lõppu. Aga Maarja küsis inglilt: Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Ja ingel vastas talle: Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on lapseootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Aga Maarja ütles: Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi! Ja ingel läks ära tema juurest.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus