• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Viies pühapäev pärast Nelipüha

Mina olen sulle andnud Iisraeli ja Juuda soo. Ja kui seda on vähe, siis ma oleksin võinud sulle lisada veel ühte ja teist. Mispärast sa oled põlanud Issanda sõna, tehes, mis on Tema silmis paha? (2Sm 12:8-9)

Lugesin hiljuti järgmist mõtet kiriku missiooni ja teda ähvardavate ohtude kohta: «Kirik eksisteerib kui üks ja ainus kindel vahend hingede päästmiseks igavese taeva jaoks, samal ajal kui kurat eksisteerib kui esimese klassi agent hingede saatmiseks igavesse põrgusse. Kui siis meie Issand valib preestrid, et nad oleksid Tema kiriku tööriistad, siis kurat ründab neid, ja üheks kõige paremaks vahendiks preestrite ründamisel on teised preestrid.»

Tahtmata siinkohal jätkata õigete ja valede preestrite või karjaste väljaselgitamisega, tõden hoopis, et mingil kombel teostub seesama vastasseis meie igaühe sees. See tähendab, et nagu kirikus eneses, nii peitub ka igas vaimulikus ja viimselt igas kristlases seesama pidev vastuolu ning oht, et meie kõrge kutsumus ise muudab meid alandlikkuse asemel kõrgiks ja halastuse asemel jäigaks, kohut mõistvaks ning halastamatuks.

Kuigi Jeesus lükkas tagasi enda kui Messia autoriteedi rajamise füüsilisele põlvnemisele kuningas Taavetist (vrd Mt 22:41-46), on Taavet siiski Kristuse suur sümboolne eelkuju. Väga kaunilt, kuigi paljude jaoks ehk koguni märkamatult, tuleb see esile juba Taaveti kuningaks võidmise loos: «Nõnda laskis Iisai oma seitse poega Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles Iisaile: «Issand ei ole neid valinud.» Ja Saamuel küsis Iisailt: «Kas poisid on kõik siin?» Ja Iisai vastas: «Noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid.»» (1Sm 16:10-11)

«Ta hoiab lambaid» – see oli Taaveti ülesanne nii enne kuningaks saamist kui kuningana. See on ka Kristuse missioon: Ta on Hea Karjane, kes on tulnud Iisraeli soo kadunud lammaste juurde, et anda oma elu nende eest, juhtida meid kõiki taevasse ning anda meile oma igavese jumaliku kirkuse närtsimatu pärg.

Üks tuntumaid karjase-tekste Piiblis on kahtlemata Psalm 23: «Issand on mu karjane…» Heebrea keeles kasutatakse siin õigupoolest tegusõna: «Issand [on see, kes mind] karjatseb (või juhib) Ladina keelde on see tõlgitud nõnda: «Dominus regit me.» – «Issand juhib/valitseb mind.» Me näeme, et erinevates tõlgetes kasutatavad sõnad «karjane» ja «juht» või «kuningas» (ladina keeles «rex») saavad lausa sünonüümideks, ja seda mitte ainult antud psalmi kontekstis, vaid laiemalt kogu Pühakirjas.

Nii nagu Taavet on ühtaegu kuningas ja karjane – või kuningas just seetõttu, et ta on eeskätt karjane –, peavad karjased olema ka kõik teised kuningad. Kui kuningas lakkab olemast karjane, kaotab ta ka oma legitiimsuse kuningana, vähemalt jumalike seaduste kohaselt.

Kahtlemata ei kehti see mitte ainult kuningate kohta, vaid on täpselt sama tõene igaühe puhul, kes on kutsutud juhi- ehk karjaseametisse. See tähendab, et mingil kombel meie kõikide puhul.

Iisraeli rahva ajaloost teame, et enamus kuningaid ei olnud oma kutsumuse väärilised. Ka Taavet ise mitte – ehk kõige rängemal kombel tuleb see esile Uurija ja Batseba loos (2Sm 11-12): kuningas, kes peab tegutsema ühiseks hüveks, mitte omaenda isiklike ambitsioonide saavutamiseks, karjane, kelle ülesandeks on hoolitseda oma rahva, mitte oma kirgede rahuldamise eest, kaotab oma kuningliku ja karjaseautoriteedi vähemalt Jumala ees, kui ta toimib oma kutsumuse vastaselt.

Taavet pidi nägema, mida see tähendab, mida tema eeskätt sisemine langus endaga edaspidi ka väliselt kaasa toob, ja mitte ainult talle endale, vaid kogu tema rahvale: «Aga nüüd ei lahku mõõk su soost mitte iialgi, sellepärast et sa oled mind põlanud ja oled võtnud hett Uurija naise enesele naiseks. Nõnda ütleb Issand: «Vaata, ma lasen sinu oma soost tulla sulle õnnetusi; ma võtan sinu naised su silma ees ja annan su ligimesele ja tema magab su naistega selle päikese paistes.»» (2Sm 12:10-11)

«Ma löön karjast ja lambad pillutatakse,» võtab hiljem prohvet Sakarja selle ränga tegelikkuse tabavalt kokku (Sk 13:7) – ja see ei kehti mitte ainult kauges ajaloos, mitte ainult Taaveti, Iisraeli rahva või monarhiate puhul, vaid, nagu juba öeldud, täpselt samamoodi alati ja kõikjal.

Aga Taavet ei ole mitte ainult üks inimajaloo hirmutava tõelisuse märke, vaid ka jumaliku Messia eelkuju. Kui Jeesus tsiteerib enne kannatamist ja surma sedasama prohvet Sakarja tõdemust, siis annab Ta sellega mõista, et Tema on Karjane, kes ei sea oma arvatavaid või tõelisi huvisid oma karja omadest ettepoole, vaid annab ennast selleks, et need, kes on laiali pillatud, võiksid saada taas kogutud ning igavese elu karjamaale juhitud.

Just selleks oleme kutsutud meiegi – igaüks oma venna ja õe hoidjana (vrd 1Ms 4:9) Ning paraku saadab meid endiselt pidev oht osutuda väärituks just nagu Taavet – nagu need, kes on olemas vaid selleks, et päästa hingi igavese taeva jaoks, ent osutuvad viimaks nendeks, kes esimese klassi agentidena saadavad inimesi hoopis põrgusse.

Meie teod kõnelevad valjemini kui meie sõnad, ning iseäranis ettevaatlikuks peab meid tegema see, kui meist on saanud variserlikud kohtumõistjad nende üle, kes esiteks ei ole meist tegelikult kuigi erinevad, ning teiseks, kelle eest me vastutame, nagu juba öeldud, igaüks oma venna ja õe hoidjana.

Apostel Paulus aitab meid siin taas õigele rajale, tõsi karmivõitu hoiatuse abil: «Seepärast, oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes: sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese! Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju sedasama!» (Rm 2:1)

Ei, iseendale me loota ei saa – meie lootus on too ainus tõeline Kuningas ja Hea Karjane. Aga me ei tohi unustada ka omaenda missiooni – olla need, kes mitte ei peleta, vaid koguvad, et laiali pillatud lambad võiksid leida taas tee oma Karjase juurde.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus