• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Saalomoni Tarkuseraamat 5:1-5

Õige astub suure julgusega oma rõhujate ja teiste ette, kes tema hädast ei hoolinud. Seda nähes nad värisevad kohutavas hirmus ja jahmuvad tema ootamatu päästmise pärast. Kahetsedes räägivad nad omavahel, ohkavad hingeahastuses ja ütlevad: See on see, keda me kunagi naeruks panime ja kes oli meile sõimusõnaks. Meie, meeletud, pidasime tema elu hulluseks ja tema surma häbistavaks. Kuidas küll teda on arvatud Jumala laste hulka ja miks on tema pärand püha rahva keskel!

Graduale Psalm 89:6; Johannese 14:9

Halleluuja. Halleluuja.
Taevad tunnistavad Sinu imetegusid, Issand, ja pühade kogudus Sinu ustavust.
Halleluuja.
Nii kaua aega olen ma teie juures, ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud minu Isa.
Halleluuja.

Johannese 14:1-14

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles Talle: Issand, me ei tea, kuhu Sa lähed, kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa. Nüüd te tunnete Teda ja olete Teda näinud. Filippus aga ütles Talle: Issand, näita meile Isa ja me jääme rahule! Jeesus ütles talle: Nii kaua aega olen ma teie juures, ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud Isa. Kuidas sa siis ütled: Näita meile Isa! Kas sa ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde, ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Apostlite teod 13:26-33

Neil päevil, kui Paulus oli tulnud Pisiidia Antiookiasse, ütles ta sünagoogis kõneldes: Mehed-vennad, Aabrahami soo lapsed, ja need teie seas, kes Jumalat kardavad: meile on läkitatud see päästesõna. Sest Jeruusalemma elanikud ja nende ülemad ei tundnud Teda ära, ja saatsid nõnda oma kohtuotsusega täide prohvetite ütlused, mida igal hingamispäeval loetakse, ja ühtegi surmasüüd leidmata palusid nad Pilaatust, et Ta hukataks. Ja kui nad olid täitnud kõik, mis Temast oli kirjutatud, võeti Ta ristipuult maha ja pandi hauda. Jumal aga äratas Ta surnuist üles. Ta oli palju päevi nähtav neile, kes koos Temaga olid tulnud Galileast üles Jeruusalemma. Needsamad on nüüd Tema tunnistajad rahva ees. Ja meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud tõotusest, et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile – nagu ka teises laulus on kirjutatud: Sina oled mu Poeg, täna ma olen Su sünnitanud.

Graduale Psalm 2:6-7.8-9.10-11

Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin Sinu.
Ma olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele.
Ma annan teada Issanda otsuse; Tema ütles minule:
Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin Sinu.
Küsi minult, ja ma annan paganad Su pärandiks ning ilmamaa otsad Su omandiks.
Sa peksad nad puruks raudkepiga, Sa lööd nad katki nagu potissepa tehtud astjad.
Niisiis, teie, kuningad, saage mõistlikuks! Teie, ilmamaa kohtumõistjad, laske endid noomida!
Teenige Issandat kartusega ja ilutsege värisemisega!
Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin Sinu.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:6

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.
Halleluuja.

Johannese 14:1-6

Jeesus ütles oma jüngritele: Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles Talle: Issand, me ei tea, kuhu Sa lähed, kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle: Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.

 

Pärnu Eliisabeti kogudus

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus