• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Korintlastele 10:17-18; 11:1-2

Vennad, kes kiitleb, see kiidelgu Issandast! Sest mitte see ei ole kõlvuline, kes ennast ise soovitab, vaid keda Issand soovitab. Oh, et te minult ometi salliksite natuke rumalust! Küllap te seda sallitegi ka minult! Sest ma olen armukade teie pärast jumaliku armukadedusega; olen ma ju teid kihlanud üheainsale mehele, Kristusele, et teid esitada Temale kui puhast neitsit.

Graduale Psalm 45:5.15-16

Oma hiilguses tungi edasi õiguse ning alandlikkuse eest;
küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid!

Halleluuja. Halleluuja.
Neitsid tuuakse tema järel sinu juurde; need tuuakse rõõmu ja ilutsemisega.
Halleluuja.

Matteuse 25:1-13

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad ja viis mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält: Ennäe, peigmees! Minge vastu! Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele: Andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad! Kuid mõistlikud kostsid ja ütlesid: Ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile; vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ja ostke endile! Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma. Ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid: Isand, Isand, ava meile! Aga tema vastas ning ütles: Tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid! Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 6:1-10

Vennad, olles Jumala kaastöölised me manitseme, et te Jumala armu ilmaasjata vastu ei võtaks! Sest Ta ütleb: Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud päästepäeval! Näe, nüüd on hästi soodus aeg, vaata, nüüd on päästepäev! Me ei anna üheski asjas mingit põhjust pahanduseks, et meie ametit ei laidetaks, vaid kõiges me näitame endid kui Jumala abilised: suures kannatuses, viletsustes, hädades, kitsikustes, hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes, puhtuses, tunnetuses, pikas meeles, helduses, Pühas Vaimus, silmakirjatsematus armastuses, tõe sõnas, Jumala väes, õiguse sõjariistade varal paremas ja vasakus käes, aus ja häbis, kurja kõne all ja hea all, kui eksitajad ja ometi tõtt rääkijad, kui tundmatud ja ometi küll tuntud, kui surijad, ja vaata, me elame; kui karistatud, kuid mitte surmatud; kui kurvastatud, kuid ikka rõõmsad; kui vaesed, kes aga teevad paljusid rikkaks; kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik!

Graduale Psalm 98:1-4

Issand on andnud teada oma pääste paganate silme ees!
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid:
Tema parem käsi ja Tema püha käsivars on toonud Temale võidu!
Issand on andnud teada oma pääste,
Tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees!
Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu;
kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet!
Hõisake Issandale kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige Talle!
Issand on andnud teada oma pääste paganate silme ees!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 119:105

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel!
Halleluuja.

Matteuse 5:38-42

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Te olete kuulnud, et on üteldud: Silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile: ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine; ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta su vammuse, jäta ka kuub; ja kes sind sunnib kaasas käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. Anna sellele, kes sult palub ja ära käändu kõrvale sellest, kes sult tahab laenata.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus