• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Moosese 23:20-23

Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. Ole valvel tema ees ja kuula ta häält, ära vihasta teda; sest ta ei andesta teie üleastumist, sellepärast et temas on minu nimi! Aga kui sa tõesti kuulad tema häält ja teed kõike, mida ma käsin, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane. Sest minu ingel läheb sinu eel.

Graduale Psalm 91:11-12; 103:21

Jumal annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.
Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.

Halleluuja. Halleluuja.
Kiitke Issandat, kõik Tema väehulgad, Tema teenijad, kes teete Tema tahtmist!
Halleluuja.

Matteuse 18:1-10

Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: Kes küll on suurim taevariigis? Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles: Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks mere sügavusse. Häda maailmale ahvatluste pärast! On küll paratamatu, et kiusatused tulevad. Kuid häda sellele inimesele, kelle kaudu kiusatus tuleb! Aga kui su käsi või su jalg ajab sind patustama, raiu ta ära ja heida minema! Sul on parem minna käteta või jalutuna ellu kui kahe käega ja kahe jalaga olla visatud igavesse tulle. Ja kui su silm ajab sind patustama, kisu ta välja ja heida minema! Sul on parem ühe silmaga minna ellu kui kahe silmaga olla visatud tulepõrgusse. Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu Isa palet, kes on taevas!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Sakarja 8:1-8

Neil päevil tuli see vägede Issanda sõna; Ta ütles: Nõnda ütleb vägede Issand: Mul on suur püha viha Siioni pärast, mul on suur tuline viha tema pärast. Nõnda ütleb Issand: Ma pöördun tagasi Siionisse ja elan Jeruusalemma keskel; Jeruusalemma nimetatakse siis ustavaks linnaks ja vägede Issanda mäge pühaks mäeks. Nõnda ütleb vägede Issand: Vanad mehed ja vanad naised istuvad jälle Jeruusalemma turgudel, igaühel kepp käes elupäevade rohkuse tõttu. Ja linna turud on täis poisse ja tüdrukuid, kes mängivad tema turgudel. Nõnda ütleb vägede Issand: Kuigi see on neil päevil ime selle rahva jäägi silmis, kas peaks see olema ime ka minu silmis? küsib vägede Issand. Nõnda ütleb vägede Issand: Vaata, mina päästan oma rahva päikesetõusu maalt ja päikeseloojaku maalt. Ja mina toon nad tagasi Jeruusalemma elama: nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, ustav ja õiglane.

Graduale Psalm 102:16-21.29.22

Issand ehitab üles Siioni ja ilmub oma auhiilguses!
Paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad Sinu au.
Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub Ta oma auhiilguses.
Ta on kaldunud nende palve poole, kes on tehtud puupaljaks, ega ole põlanud nende palvet.
Pandagu see kirja tulevase põlve rahva jaoks; siis rahvas, kes luuakse, kiidab Issandat,
et Ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad,
et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed.
Sinu sulaste lapsed leiavad eluaseme ja nende sugu on kinnitatud Sinu ees,
et Siionis kuulutataks Issanda nime ja Jeruusalemmas Tema kiitust.
Issand ehitab üles Siioni ja ilmub oma auhiilguses!

Hüüd enne Evangeeliumi Markuse 10:45

Halleluuja. Halleluuja.
Inimese Poeg ei ole tulnud, et teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!
Halleluuja.

Luuka 9:46-50

Neil päevil sündis jüngrite seas arutlus, kes küll nendest peaks olema suurim. Ent Jeesus, teades nende südame mõtteid, võttis ühe lapse, pani ta enese kõrvale seisma ja ütles neile: Kes iganes selle lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu, ja kes iganes võtab vastu minu, võtab vastu  minu Läkitaja. Sest kes on väikseim teie kõikide seas, see on suur. Siis Johannes hakkas rääkima: Õpetaja, me nägime üht meest Sinu nimel kurje vaime välja ajamas ja püüdsime teda keelata, sest ta ei järgne meile. Aga Jeesus ütles talle: Ärge keelake, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus