• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Peetruse 5:1-4.10-11

Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel: hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis, kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

Graduale Psalm 107:32.31; Matteuse 16:18

Ülistagu Teda rahvakogu ja kiitku vanemate koosolekul!
Tänagu nad Issandat Ta helduse eest ja Tema imeliste tegude eest inimlastele!

Halleluuja. Halleluuja.
Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma Kiriku.
Halleluuja.

Matteuse 16:13-19

Kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis Ta oma jüngritelt: Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat? Aga nemad kostsid: Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist. Tema küsis neilt: Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis: Sina oled Messias, elava Jumala Poeg. Jeesus vastas talle: Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle: sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Joel 4:12-21

Issand ütleb: Paganad asugu teele ja mingu Joosafati orgu, sest seal ma istun ja mõistan kohut kõigi ümberkaudsete rahvaste üle! Pistke sirp vilja külge, sest lõikus on valminud! Tulge, sõtkuge, sest surutõrs on täis! Tõrred voolavad üle, sest nende kurjus on suur. Rahvahulk on rahvahulga kõrval Otsuseorus. Sest Issanda päev ligineb Otsuseorus. Päike ja kuu lähevad mustaks ja tähed kaotavad oma sära. Issand möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle; taevas ja maa värisevad, aga Issand on varjupaigaks oma rahvale ja kindlaks linnaks Iisraeli lastele. Siis te tunnete, et mina olen Issand, teie Jumal, kes elab Siionis oma pühal mäel. Jeruusalemm saab pühaks ja võõrad ei käi enam temast läbi. Ja sel päeval sünnib, et mäed tilguvad värsket veini ja künkad voolavad piima; kõigis Juuda nõgudes voolab vesi ja Issanda kojast voolab välja allikas ning kastab Sittimi orgu. Egiptus jääb lagedaks ja Edom saab kõrbeks vägivalla pärast Juuda laste kallal, sellepärast et nad oma maal on valanud süütut verd. Aga Juuda jääb asustatuks igavesti ja Jeruusalemm põlvest põlve. Ma tasun kätte nende vere eest, mille eest ma seni ei ole kätte tasunud. Ja Issand elab Siionis.

Graduale Psalm 97:1-2.5-6.11-12

Rõõmustage Issandas, te õiged!
Issand on kuningas, maa ilutsegu! Rõõmustagu saarte hulk!
Pilved ja pimedus on Tema ümber, õigus ja õiglus on Ta aujärje alus.
Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees, kogu ilmamaa Issanda ees.
Taevad kuulutavad Tema õigust ja kõik rahvad näevad Tema au.
Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt.
Rõõmustage Issandas, te õiged, ja tänage Tema püha nime!
Rõõmustage Issandas, te õiged!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 11:28

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad.
Halleluuja.

Luuka 11:27-28

Neil päevil sündis, et kui Jeesus kõneles, tõstis üks naine rahva hulgast häält ja ütles Talle: Õnnis on ihu, mis Sind on kandnud, ja rinnad, mida Sina oled imenud! Aga Tema ütles: Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus