• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

2 Ajaraamat 7:13-15

Vaata, kui ma sulen taeva, nõnda et vihma ei saja, ja vaata, kui ma käsin rohutirtse maa paljaks süüa, või kui ma läkitan oma rahva kallale katku, ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Nüüd on mu silmad lahti ja mu kõrvad panevad tähele palvetamist selles paigas.

Psalm 42

Otsekui hirv igatseb veeojade järele,
nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal!
Mu hing januneb Jumala järele,
elava Jumala järele;
millal ma tulen ja näen Jumala palet?

Mu silmavesi on mulle leivaks ööd ja päevad,
sest mu vastu öeldakse kogu päev: „Kus on su Jumal?”

Ma valan välja oma hinge, meenutades seda,
kuidas ma läksin läbi rahvamurru,
keda ma juhtisin Jumala kotta
pühapidajate hõiske- ja tänuhääle saatel.

Miks sa oled nii rõhutud, mu hing,
ja nii rahutu mu sees?
Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada
ta palge abi eest!
  
Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees!
Seepärast ma tuletan sind meelde
Jordanimaal ja Hermoni tippudel ja Mitsari mäel.

Sügavus hüüab sügavusele sinu koskede kohisemises;
kõik su veevood ja su lained käivad minust üle.

Päeval annab Issand käsu oma heldusele
ja öösel kostab minu laul temale,
palve mu elu Jumala poole.

Ma ütlen Jumalale, oma kaljule: „Mispärast sa oled mu unustanud?
Mispärast ma pean käima kurvalt oma vaenlase surve all?”

Otsekui luid murdes teotavad mind mu rõhujad,
kui nad iga päev mu vastu ütlevad: „Kus on su Jumal?”

Miks sa oled nii rõhutud, mu hing,
ja nii rahutu mu sees?
Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada,
oma abi ja oma Jumalat!

Roomlastele 8:18-21

Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele - mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt -, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse.

Matteuse 8:1-3

Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid Talle suured rahvahulgad. Ja vaata, Tema juurde astus pidalitõbine, kummardas Teda ja ütles: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!” Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest puhtaks.

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

4. Moosese 20:1-13

Neil päevil kogunesid Iisraeli lapsed, terve kogudus, Moosese ja Aaroni vastu. Ja rahvas riidles Moosesega, nad rääkisid ning ütlesid nõnda: Meil ei ole vett joomiseks! Ja Mooses ja Aaron tulid rahvakogu eest kogudusetelgi ukse ette ja heitsid silmili maha. Siis ilmutas ennast neile Issanda auhiilgus. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: Võta kepp ja kogu kokku kogudus, sina ja su vend Aaron, ja öelge nende nähes kaljule, et see annaks vett! Sina too neile kaljust vesi välja ning jooda kogudust ja nende loomi!” Siis Mooses võttis Issanda eest kepi, nagu teda oli kästud. Ja Mooses ja Aaron kogusid koguduse kalju ette; ja ta ütles neile: Kuulge nüüd, te vastupanijad! Kas peame tooma teile vee välja sestsamast kaljust? Siis Mooses tõstis oma käe üles ja lõi oma kepiga kaks korda kaljut, ja palju vett tuli välja ning kogudus ja nende loomad said juua. Aga Issand ütles Moosesele ja Aaronile: Sellepärast, et te ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silme ees, ei saa teie viia seda kogudust sellele maale, mille mina neile annan! See oli Meriba vesi, kus Iisraeli lapsed riidlesid Issandaga ja Tema näitas ennast neile pühana.

Graduale Psalm 28:7.1

Issanda peale lootis mu süda ja ma sain abi.
Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan Teda oma lauluga.
Sinu poole, Issand, ma hüüan, ära pöördu vaikides minust eemale.

Tractus Psalm 103:10; 79:8-9

Issand, ära tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda.
Issand, ära tuleta meelde meie vastu esivanemate pahategusid; tõtaku meid kohtama Sinu halastus, sest me oleme väga kurnatud!
Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast!

Johannese 4:5-42

Jeesus tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile; seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: Anna mulle juua! Aga Tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles Talle: Kuidas! Sina, kes oled juut, küsid juua minult, Samaaria naiselt? – Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas: Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb: Anna mulle juua!, siis sa paluksid Teda ning Tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles Talle: Isand, ämbrit Sul ei ole ja kaev on sügav. Kust Sa siis saad selle elava vee? Ega siis Sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti tema pojad ja ta kariloomad!? Jeesus kostis: Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Naine ütles Talle: Isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas! Jeesus ütles talle: Mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi! Naine vastas: Mul ei ole meest. Jeesus ütles talle: Sul on õigus, kui sa ütled: Mul ei ole meest!, sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud. Naine ütles Temale: Isand, ma näen, et Sa oled prohvet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle: Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas! Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes Teda nõnda kummardavad. Jumal on Vaim ja kes Teda kummardavad, peavad Teda vaimus ja tões kummardama. Naine ütles Temale: Ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui Tema tuleb, siis Ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütles talle: Mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. Ja sel hetkel tulid Tema jüngrid tagasi ja panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Ometi ei öelnud keegi: Mis Sa temalt tahad? või Mida Sa temaga räägid? Siis jättis naine oma veekannu sinna ning läks tagasi külla ja ütles inimestele: Tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud! Kas mitte Tema pole Messias? Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde. Vahepeal palusid jüngrid Teda: Rabi, söö! Aga Tema ütles neile: Minul on süüa rooga, mida teie ei tea. Siis arutasid jüngrid omavahel: Kas keegi on Talle süüa toonud? Jeesus ütles neile: Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan Tema töö. Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen teile: tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et niihästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Jah, siin on tõsi see ütlus: Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva, ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas: Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui siis samaarlased tulid Tema juurde, palusid nad Teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal kaks päeva. Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas Temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid: Me ei usu mitte enam Sinu kõne tõttu, vaid me oleme Teda ise kuulnud ning teame nüüd, et Tema on tõesti maailma Päästja.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus