• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Heebrealastele 9:11-15

Vennad, kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab ei ole osa sellest loomisest, siis Ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid iseenda verega; minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas Ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Seepärast ongi Tema uue lepingu Vahemees selleks, et kutsutud – kui Tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest – saaksid kätte igavese pärandi tõotuse Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Graduale Psalm 143:9.10; 18:49

Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; õpeta mind tegema Sinu meelt mööda.
Issand, Sina päästad mind mu vaenlaste käest, Sa ülendad mu mulle vastuhakkajate üle ja vabastad mu vägivallameeste käest.

Tractus Psalm 129:1-4

Palju on mind rõhutud mu noorpõlvest peale.
Nõnda ütelgu Iisrael: palju on mind rõhutud mu noorpõlvest peale.
Ometi ei ole minust jagu saadud; mu selja peal on kündjad kündnud.
Nad on ajanud pikki vagusid; Issand on õiglane, Ta on õelate köied katki lõiganud.

Johannese 8:46-59

Neil päevil ütles Jeesus juutide hulkadele: Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat? Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule sellepärast, et teie ei ole Jumalast. Juudid kostsid Talle: Eks meil ole õigus, kui me ütleme, et Sina oled samaarlane ja et Sinus on kuri vaim? Jeesus vastas: Minus ei ole kuri vaim, vaid ma austan oma Isa, teie aga teotate mind. Aga mina ei taotle tunnustust iseendale. On üks, kes on uurija ja kohtunik. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele minu sõnad, siis ta ei näe surma iialgi! Juudid ütlesid Talle: Nüüd on selge, et Sinus on kuri vaim. Aabraham on surnud ja prohvetid on surnud, ent Sina ütled: Kui keegi paneb tallele minu sõnad, siis ta ei maitse surma iialgi. Kas Sina oled suurem kui meie isa Aabraham, kes on surnud? Ja prohvetid on samuti surnud. Kelleks Sa ennast pead? Jeesus vastas: Kui ma ülistaksin iseennast, siis ei oleks mu ülistus mitte midagi. See, kes mind ülistab, on mu Isa, kellest teie ütlete: Ta on meie Jumal. Teie küll ei tunne Teda, aga mina tunnen. Ja kui mina ütleksin, et ma Teda ei tunne, siis ma oleksin teiesarnane valetaja. Kuid mina tunnen Teda ja panen tallele Tema sõna. Teie isa Aabraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva, ja ta nägi seda ja rõõmustas. Nüüd ütlesid juudid Temale: Sina ei ole veel viiekümneaastanegi ja tahad olla näinud Aabrahami? Jeesus ütles neile: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina. Nüüd nad võtsid kive, et Teda nendega surnuks visata. Aga Jeesus peitis enese ära ja lahkus pühakojast.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus