• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Apostlite teod 8:5-8

Neil päevil tuli Filippus ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valju häälega kisendades, palju halvatuid ja jalutuid aga sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas.

Graduale 104:30

Halleluuja. Halleluuja.
Sa läkitad välja oma vaimu ja nad luuakse, ja Sina uuendad maa näo.
Halleluuja.
Tule, Püha Vaim, täida oma vagade südamed ja süüta neis oma armastuse tuli.
Halleluuja.

Sequentia

Püha Vaimu vägevus, süüta oma sügavus, kirkus meile särama.
Tule vaeseid aitama, vaimuvalgust jagama, valvama meid õpeta.
Oled parim lohutus, õnnis hingekülastus – vaim meis üles ärata.
Mures oled leevendus, kuumal päeval jahedus – silmist pisar kuivata.
Ustavate südamed, hinge aimamatud teed täida oma armuga.
Muidu kõik on mõttetu, patune ja sisutu, kui Sa meid ei juhata.
Puhtaks tee, mis rikutud, jooda põuast piinatut, hingehaavad paranda.
Meie kõrkust painuta, kalkus üles sulata, valest aita hoiduda.
Rohket heldust osuta, usulootust sisenda oma seitsme anniga.
Anna vooruslikkust Sa, surmatunniks valmista, lase õndsust pälvida. Aamen.
Halleluuja.

Luuka 9:1-6

Neil päevil, kutsunud kokku need kaksteist, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid. Ja Ta ütles neile: Ärge võtke midagi teele kaasa, ei saua ega pauna, ei leiba ega raha, ja ärgu olgu kellelgi kahte särki! Ja kuhu majja te iganes sisse astute, sinna jääge ja sealt minge teele! Kus teid vastu ei võeta, sellest linnast minge välja ja raputage selle koha tolm oma jalgadelt tunnistuseks nende vastu! Nii nad läksid välja ja käisid mööda külasid, kuulutasid evangeeliumi ja tegid haigeid terveks kõikjal.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus