• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Efeslastele 3:8-19

Vennad, minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on see arm antud paganate seas kuulutada Kristuse äraarvamatut rikkust ja selgeks teha, milline on selle saladuse korraldus, mis igavikest alates on olnud varjul Jumalas, kes kõik on loonud, et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele ajastute ettemääramise järgi, mille Ta teostas Kristuses Jeesuses, meie Issandas, kelle sees meil on julge ligipääs usalduses usu kaudu Temasse. Seetõttu ma palun, et te ei nõrkeks minu kitsikustes teie pärast, mis on teie au. Sellepärast ma nõtkutan põlvi Isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et Ta annaks teile oma au rikkust mööda saada tugevaks Tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus, ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse; et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega.

Graduale Psalm 25:8-9; Matteuse 11:29

Hea ja õiglane on Issand, sellepärast Ta õpetab patustele õiget teed!
Ta juhib alandlikud kulgema õigluses ja õpetab alandlikke oma teele!

Halleluuja. Halleluuja.
Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele.

Johannese 19:31-37

Et oli valmistuspäev ja et kehad ei jääks hingamispäevaks ristile – sest see hingamispäev oli suur –, palusid juudid Pilaatust, et ristilöödute sääreluud murtaks ja nad maha võetaks. Siis tulid sõjamehed ja murdsid esimese sääreluud ja teise omad, kes ühes Temaga olid risti löödud. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid Ta juba surnud olevat, ei murdnud nad Tema sääreluid, vaid üks sõjameestest pistis odaga Tema küljesse; ja kohe tuli välja verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, on seda tunnistanud, ja tema tunnistus on tõsi, ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite. Sest see on sündinud, et Kiri täide läheks: Tema luid ärgu murtagu! Ja taas ütleb teine Kiri: Nad saavad näha, kellesse nad on pistnud!

 

UUS LUGEMISKAVA

Hoosea 11:1.3-4.8-9

Nõnda ütleb Issand: Kui Iisrael oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egiptusest! Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha! Ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse paeltega; ma olin neile nagu ikke kergitajaks nende kaela pealt; ma kummardasin tema juurde ja toitsin teda! Kuidas ma annaksin ära sind, Efraim, loovutaksin sind, Iisrael? Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab mu halastus! Ma ei tee teoks oma tulist viha, ma ei hävita enam Efraimi, sest ma olen Jumal, aga mitte inimene, su keskel püha, ja ma ei tule põletama!

Graduale Jesaja 12:2-6

Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist!
Vaata, Jumal on mu pääste, ma olen julge ega karda,
sest Issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul,
ja Tema oli minu päästja!
Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist!
Tänage Issandat, kuulutage Tema nime,
tehke teatavaks rahvaste seas Tema teod,
tunnistage, et Tema nimi on kõrge!
Ülistage Issandat, sest Tema on teinud suuri asju,
saagu see teatavaks kogu maal!
Hõiska ja rõkata rõõmust, Siioni elanik,
sest Iisraeli Püha on teie keskel suur?
Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist!

Efeslastele 3:8-12.14-19

Vennad, minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on see arm antud paganate seas kuulutada Kristuse äraarvamatut rikkust ja selgeks teha, milline on selle saladuse korraldus, mis igavikest alates on olnud varjul Jumalas, kes kõik on loonud, et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele ajastute ettemääramise järgi, mille Ta teostas Kristuses Jeesuses, meie Issandas, kelle sees meil on julge ligipääs usalduses usu kaudu Temasse. Sellepärast ma nõtkutan põlvi Isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et Ta annaks teile oma au rikkust mööda saada tugevaks Tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus, ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse; et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega.

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:29

Halleluuja. Halleluuja.
Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik!
Halleluuja.

või

Hüüd enne Evangeeliumi 1. Johannese 4:10

Halleluuja. Halleluuja.
Jumal meid on armastanud ja on läkitanud oma Poja lepituseks meie pattude eest.
Halleluuja.

Johannese 19:31-37

Et oli valmistuspäev ja et kehad ei jääks hingamispäevaks ristile – sest see hingamispäev oli suur –, palusid juudid Pilaatust, et ristilöödute sääreluud murtaks ja nad maha võetaks. Siis tulid sõjamehed ja murdsid esimese sääreluud ja teise omad, kes ühes Temaga olid risti löödud. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid Ta juba surnud olevat, ei murdnud nad Tema sääreluid, vaid üks sõjameestest pistis odaga Tema küljesse; ja kohe tuli välja verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, on seda tunnistanud, ja tema tunnistus on tõsi, ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite. Sest see on sündinud, et Kiri täide läheks: Tema luid ärgu murtagu! Ja taas ütleb teine Kiri: Nad saavad näha, kellesse nad on pistnud!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus