• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44-45 valikuliselt

Vaata, see on suur ülempreester, kes oma eluajal meeldis Issandale ja leiti olevat täiesti õige, viha ajal sai ta lunahinnaks. Ei leidu temaga sarnast, ta pidas kinni Kõigekõrgema Seadusest ja astus Temaga lepingusse. Ta kinnitas temaga lepingu ja talle on vandega kinnitatud, et rahvaid õnnistatakse tema soo nimel, et ta tehakse paljuks, et ta järeltulijad tõstetakse kõrgele nagu taevatähed. Nõnda on kinnitatud õnnistus ja leping, mis jääb tema pea peale. Issand märkis ta oma õnnistusega ja andis talle pärandi. Ja Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele. Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakutega ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks. Tema sõna läbi laskis ta sündida imetegusid, Ta austas teda kuningate ees, andis temale käsud oma rahva jaoks ja näitas talle oma auhiilgust. Ta tegi temaga igavese lepingu ja andis temale rahva preestriameti, et ta teeniks Issandat, oleks preestriks ja õnnistaks Tema rahvast Tema nimel; tooma Issandale ohvrit: suitsutusohvrit ja healõhnalist mälestusohvrit lepituseks oma rahva eest.

Graduale Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44:16.20; Psalm 110:4

Vaata, see on ülempreester, kes oli oma elupäevil Jumala meele järele!
Ei ole leitud tema sarnast Kõigekõrgema Seaduse pidamisel.

Halleluuja. Halleluuja.
Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järele!
Halleluuja.

Matteuse 25:14-23

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: See on nõnda, nagu üks inimene võõrale maale minnes kutsus oma sulased ja usaldas nende kätte oma vara. Ühele ta andis viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema jõudu mööda, ja läks võõrale maale. Kes viis talenti oli saanud, läks kohe ja kauples nendega ning saavutas teist viis lisaks. Nõndasamuti, kes oli saanud kaks, saavutas teist kaks lisaks. Aga see, kes oli saanud ühe, läks ja kaevas selle maa sisse ja peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand tagasi ja hakkas nendega aru pidama. Siis astus esile see, kes oli saanud viis talenti, ja lisas teist viis talenti juurde ja ütles: Isand, viis talenti sa usaldasid mu kätte; vaata, ma olen nendega saavutanud teist viis! Tema isand ütles talle: See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda rõõmusse! Esile astus ka see, kes oli saanud kaks talenti, ja ütles: Isand, sa usaldasid mu kätte kaks talenti; vaata, ma olen nendega saavutanud teist kaks talenti! Tema isand ütles talle: See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda rõõmusse!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 9:6-11

Vennad, pange tähele: kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Igaüks andku nõnda, kuidas süda kutsub, mitte kurva meelega ega sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Aga Jumal on vägev teile andma kõike armu rohkesti, et teil ikka oleks kõike igati küllaldaselt ning oleksite rikkad iga hea teo tarvis, nõnda nagu on kirjutatud: Ta puistab välja, ta jagab vaestele, tema õigus püsib igavesti! Aga Tema, kes annab seemet külvajale, annab ka leiba toiduseks ja rohkendab teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja, nõnda et te, saades rikkaks kõige poolest, võiksite helde südamega teha kõike head, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale.

Graduale Psalm 112:1-5.9

Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad Tema käsud!
Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse!
Vara ja rikkus on tema kojas ja tema õigus püsib ikka!
Pimeduses tõuseb õiglastele valgus, armuline ja halastav ja õige!
Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses!
Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele;
tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrgel au sees!
Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad Tema käsud!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:23

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda, ja me teeme eluaseme tema juurde.
Halleluuja.

Matteuse 6:1-6.16-18

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Hoidke, et te armastuseande ei jaga inimeste nähes selleks, et nemad teid vaatleksid; muidu ei ole teil palka oma Isalt, kes on taevas. Seepärast, kui sa armastuseande annad, siis ära lase enese ees sarve puhuda, nagu silmakirjatsejad teevad kogudusekodades ja tänavail, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma ütlen teile, et neil on oma palk käes! Vaid kui sina armastuseande annad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su armastuseannid oleksid salajas; ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad; sest need armastavad palvetada kogudusekodades ja tänavate nurkadel, et nad paistaksid inimestele silma. Tõesti ma ütlen teile, et neil on oma palk käes! Ent sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks, ja palu oma Isa, kes on salajas, ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Aga kui te paastute, siis ärge jääge kurvanäoliseks, nõnda nagu silmakirjatsejad; sest nad teevad oma palge näotuks, et rahvas näeks neid paastuvat. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! Vaid kui sina paastud, siis võia oma pea ja pese oma pale, et su paastumine ei oleks nähtav inimestele, vaid su Isale, kes on salajas. Ja su Isa, kes näeb salajasse, tasub sinule.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus