• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Filiplastele 2:5-11

Vennad, mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja Ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud Ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud Talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks.

Graduale Filiplastele 2:8-9

Kristus sai meie pärast kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.
Seepärast on Jumal tõstnud Ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud Talle selle nime, mis on üle iga nime.

Halleluuja. Halleluuja.
Armas puu ja armsad naelad, armsat koormat kannad sa! Üksnes sina olid valmis hoidma taeva Kuningat!
Halleluuja.

Johannese 12:31-36

Neil päevil ütles Jeesus juutidele: Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Aga seda Ta ütles, et viidata, millist surma Tal tuleb surra. Rahvahulk vastas siis Talle: Meie oleme Seadusest kuulnud, et Kristus jääb igavesti. Kuidas Sina siis ütled, et Inimese Poega peab ülendatama? Kes see Inimese Poeg on? Jeesus ütles neile: Valgus on veel pisut aega teie seas. Käige, kuni teil valgus on, et teid ei tabaks pimedus. Kes käib pimeduses, ei tea, kuhu ta läheb. Uskuge valgusesse, kuni teil valgus on, et te sünniksite valguse lasteks.

 

UUS LUGEMISKAVA

4. Moosese 21:4-9

Neil päevil läksid Iisraeli lapsed Hoori mäe juurest ära Kõrkjamere teed mööda, et minna ümber Edomimaa; aga rahvas tüdines teekonnal. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele: Miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema? Sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Siis Issand läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosese juurde ja nad ütlesid: Me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Issandat, et Ta võtaks meilt ära need maod! Ja Mooses palvetas rahva eest. Ja Issand ütles Moosesele: Tee enesele madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab! Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama.

Graduale Psalm 78:1-2.7.34-39

Ärge unustage Jumala tegusid!
Pane tähele, mu rahvas, minu Seadust, pöörake oma kõrvad minu sõnade poole!
Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast.
Kui Ta neid tappis, nõudsid nad Teda ning pöördusid ja otsisid Jumalat
ja tuletasid meelde, et Jumal on nende kalju,
ja et Jumal, Kõigekõrgem, on nende lunastaja.
Kuid nad petsid Teda oma suuga ja valetasid Temale oma keelega.
Sest nende süda ei olnud kindlasti Tema küljes
ja nad ei olnud ustavad Tema lepingu pidamises.
Aga Tema on armuline: Ta lepitab pahateod ega tule hävitama,
Talle tuli meelde, et nad on liha, tuuleõhk, mis läheb ära ega tule tagasi.
Ärge unustage Jumala tegusid!

Filiplastele 2:6-11

Kristus Jeesus, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja Ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud Ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud Talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks.

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind, sest oma püha risti läbi oled Sa lunastanud maailma.
Halleluuja.

Johannese 3:13-17

Neil päevil ütles Jeesus Nikodeemosele: Keegi ei ole läinud üles taevasse peale Inimese Poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et Ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm Tema läbi päästetaks.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus