• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Efeslastele 3:13-21

Vennad, ma palun, et te ei nõrkeks minu kitsikustes teie pärast, mis on teie au. Sellepärast ma nõtkutan põlvi Isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et Ta annaks teile oma au rikkust mööda saada tugevaks Tema Vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus, ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse; et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega. Aga sellele, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või mõistame väge mööda, mis meis on tegev, Temale olgu austus koguduses ja Kristuses Jeesuses ajastute ajastu kõigi sugupõlvedeni! Aamen.

Graduale Psalm 102:16-17; 98:1

Paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad Sinu au!
Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub Ta oma auhiilguses!

Halleluuja. Halleluuja.
Laulge Issandale uus laul, sest Issand on teinud imetegusid!
Halleluuja.

Luuka 14:1-11

Neil päevil sündis, et kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid Teda. Ja vaata, üks vesitõbine inimene oli Tema ees! Ja Jeesus hakkas rääkima kirjatundjatele ja variseridele ning ütles: Kas on luba hingamispäeval terveks teha? Aga nad jäid vait. Ja puudutades Ta tegi tema terveks ja laskis ta minna. Siis Ta ütles neile: Kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta teda kohe välja ei tõmba hingamispäeval? Ja nad ei suutnud selle peale midagi vastata. Aga tähele pannes, kuidas need, kes olid kutsutud, valisid ülemaid istekohti, rääkis Ta neile tähendamissõna ning ütles neile: Kui sind keegi on pulma kutsunud, siis ära istu ülemasse paika, sest vahest on tema poolt kutsutud keegi sinust aulisem, ja et see, kes sind ja teda kutsus, ei ütleks sulle: Anna sellele aset!, ja sa peaksid siis häbiga istuma alamasse paika. Aga kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu alamasse paika, ja kui tuleb see, kes sind kutsus, ja ütleb sulle: Sõber, mine sinna ülemale!, siis on sul au nende ees, kes sinuga istuvad ühes lauas. Sest igaüht, kes ennast ülendab, alandatakse, ja kes ennast alandab, ülendatakse!

 

UUS LUGEMISKAVA

Jesaja 55:6-9

Otsige Issandat, kui Ta on leitav, hüüdke Teda, kui Ta on ligidal! Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole, siis Ta halastab tema peale, ja meie Jumala poole, sest Tema annab palju andeks. Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.

Graduale Psalm 145:2-3.8-9.17-18

Issand on ligi kõigile, kes Teda appi hüüavad!
Iga päev ma tänan Sind ja kiidan Su nime ikka ja igavesti!

Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, Tema suurus on uurimatu!
Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.
Hea on Issand kõigile ja Tema halastus on üle kõigi Tema tegude.
Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes.
Issand on ligi kõigile, kes Teda appi hüüavad, kõigile, kes Teda tões appi hüüavad.
Issand on ligi kõigile, kes Teda appi hüüavad!

Filiplastele 1:20-24.27

Vennad, ma ootan ja loodan, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et – nagu alati, nii ka nüüd – Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu! Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem, ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt.

Hüüd enne Evangeeliumi Apostlite teod 16:14

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, ava meie süda, et me paneksime tähele Sinu Poja Sõna.
Halleluuja.

Matteuse 20:1-16

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi: Minge ka teie viinamäele, ja ma annan teile, mis iganes õiglane! Ja need läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõndasamuti. Aga kui ta üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi: Mis te siin kogu päeva jõude seisate? Nad ütlesid talle: Meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile: Minge ka teie viinamäele! Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale: Kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni! Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda üle: Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päeva koormat ja lõõska! Isand aga vastas ühele nendest: Sõber, ma ei tee sulle ülekohut! Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed, aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi! Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus