• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 6:14-18

Vennad, mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus, ja ka Jumala Iisraelile! Viimaks veel, ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihu küljes. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.

Graduale Psalm 37:30-31

Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õigust;
tema Jumala Seadus on tema südames,tema sammud ei kõigu.

Halleluuja. Halleluuja.
Franciscus, vaene ja alandlik, läheb taevasse rikkana, austatuna taevastest kiituselauludest.
Halleluuja.

Matteuse 11:25-30

Tolsamal ajal ütles Jeesus: Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud Sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!

 

Nehemja 2:1-8

Niisanikuus, kuningas Artahsasta kahekümnendal aastal, oli tema ees vein; mina tõin veini ja andsin kuningale. Kuna ma tema palge ees ei olnud iialgi olnud kurb, siis kuningas ütles mulle: Mispärast sa oled kurva näoga? Ega sa ometi haige ole? See ei ole muud kui südame kurbus. Siis ma kartsin üliväga ja ütlesin kuningale: Kuningas elagu igavesti! Miks ma ei peaks olema kurva näoga, kui see linn, kus on mu vanemate hauad, on varemeis ja selle väravad on tulega põletatud? Siis küsis kuningas minult: Mida sa nüüd soovid? Aga mina palusin taeva Jumalat ja ütlesin kuningale: Kui kuningas heaks arvab ja su sulane on sulle meelepärane, siis läkita mind Juudamaale, mu vanemate haudade linna, et ma saaksin selle üles ehitada! Siis kuningas, kelle kõrval istus kuninganna, küsis minult: Kui kaua su teekond kestab ja millal sa tagasi tuled? Kui ma nimetasin temale vastava aja, siis oli see kuningale meele järgi ja ta läkitas mind. Ja ma ütlesin kuningale: Kui kuningas heaks arvab, siis antagu mulle kaasa kirjad maavalitsejaile teisel pool Frati jõge, et nad laseksid mu läbi, kuni ma jõuan Juudamaale, nõndasamuti kiri Aasafile, kuninga metsaülemale, et ta annaks mulle puid templipalee väravate ehitamiseks ja linna müüri ning koja jaoks, kuhu ma asun. Ja kuningas andis mulle need, sest mu peal oli mu Jumala hea käsi.

Graduale Psalm 137:1-6

Kuidas ma saaksin sind unustada, Jeruusalemm!
Paabeli jõgede kaldail, seal me istusime ja nutsime, kui mõtlesime Siionile.

Remmelgate otsa, mis seal olid, me riputasime oma kandled.
Sest seal küsisid meilt meie vangiviijad laulu sõnu
ja meie piinajad rõõmulaule: Laulge meile Siioni laule!*
Kuidas me võime laulda Issanda laulu võõral pinnal?
Kui ma sind unustan, Jeruusalemm, siis ununegu mu parem käsi!
Jäägu mu keel kinni suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks,
kui ma ei paneks Jeruusalemma oma ülemaks rõõmuks!
Kuidas ma saaksin sind unustada, Jeruusalemm!

Hüüd enne Evangeeliumi Filiplastele 3:8-9

Halleluuja. Halleluuja.
Ma olen minetanud kõik, et saada kasuks Kristust ja mind leitaks Tema seest.
Halleluuja.

Luuka 9:57-62

Neil päevil, kui Jeesus oli koos oma jüngritega teel, ütles keegi Jeesusele: Ma tahan Sulle järgneda, kuhu Sa iganes läheksid! Ja Jeesus ütles talle: Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Teisele Ta ütles: Järgne mulle! Aga see ütles: Luba mul enne minna matma oma isa! Ent Tema ütles talle: Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki! Aga ka üks teine ütles: Issand, ma tahan Sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on! Aga Jeesus ütles: Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus