• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Korintlastele 1:4-8

Vennad, ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses! Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks Temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval.

Graduale Psalm 122:1.7; 102:16

Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: Lähme Issanda kotta!
Rahu olgu su müüride vahel, hea käekäik su kuninglikes kodades!

Halleluuja. Halleluuja.
Siis paganad hakkavad kartma Sinu nime, Issand, ja kõik ilmamaa kuningad Sinu au.
Halleluuja.

Matteuse 9:1-8

Neil päevil astus Jeesus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Ja vaata, Tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: Ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud! Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: See teotab Jumalat! Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: Mispärast te mõtlete kurja oma südames? Sest kumb on kergem, kas öelda: Sinu patud on andeks antud!, või öelda: Tõuse püsti ja kõnni! Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal! – Siis Ta ütles halvatule: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju! Ja too tõusis ning läks koju. Seda nähes hakkasid rahvahulgad kartma ja ülistasid Jumalat, kes annab inimestele sellise meelevalla.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Malaki 3:13-20

Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete: Mida me su kohta oleme rääkinud? Te ütlete: Ilmaaegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees? Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat; ja Issand pani tähele ning kuulis ja Tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat ja austavad Tema nime. Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Issand, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib. Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat, ja selle vahel, kes Teda ei teeni. Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära, ütleb vägede Issand, ega jäta neile ei juurt ega oksa. Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine Tema tiibade all.

Graduale Psalm 1:1-4.6; Jeremija 17:7

Õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale!
Õnnis on mees, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib Ta Seadust ööd ja päevad.
Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde,
mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.
Aga nõnda ei ole õelad; vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab.
Sest Issand tunneb õigete teed; aga õelate tee läheb hukka.
Õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale!

Hüüd enne Evangeeliumi Apostlite teod 16:14

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, ava meie süda, et me paneksime tähele Sinu Poja Sõna.
Halleluuja.

Luuka 11:5-13

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel tema juurde ja ütleks talle: Sõber, laena mulle kolm leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda!, kas ta saaks toast vastata: Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma! Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud, ja annab talle, niipalju kui tal vaja. Ka mina ütlen teile: paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus