• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:17-22.32-33

Ma ajasin toredaid võrseid nagu viinapuu ja minu õitest tuli kaunis ning rikkalik vili. Tulge minu juurde, kes te ihaldate mind, ja küllastuge minu viljast! Sest mälestus minust on magusam kui mesi, ja pärida mind on parem kui meevaha. Kes minust söövad, soovivad veelgi, ja kes minust joovad, janunevad üha. Kes mind kuulda võtab, ei jää häbisse, ja kes minu pärast vaeva näevad, ei tee pattu. Ma lasen oma juhatust ikka veel paista otsekui koitu ja valgustada kaugele. Ma valan ikka veel välja õpetust otsekui prohvetikuulutust, jättes selle tulevastele põlvedele igaveseks ajaks.

Graduale Jesaja 11:1-2

Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja.
Ja Tema peal hingab Issanda Vaim.

Halleluuja. Halleluuja.
Neitsi, Jumalasünnitaja, Tema, keda ei suuda mahutada kogu maailm, on inimeseks saades varjunud sinu üsasse.
Halleluuja.

Luuka 2:43-51

Neil päevil, kui nad olid teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent Tema vanemad ei teadnud seda. Aga et nad arvasid Tema olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima Teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad Teda ei leidnud, pöördusid nad Teda otsides tagasi Jeruusalemma. Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud Tema mõistusest ja Ta vastustest. Ja Jeesuse vanemad olid Teda nähes jahmunud ning Tema ema ütles Talle: Poeg, miks Sa oled meile nõnda teinud? Vaata, Sinu isa ja mina oleme Sind südamevaluga otsinud. Ent Tema ütles neile: Miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt? Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis Ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Joona 3:10-4:11

Kui Jumal nägi Niineve rahva tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis Ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema. Ja ta palus Issandat ning ütles: Oh Issand! Eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal? Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et Sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et Sa kahetsed kurja. Seepärast, Issand, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada! Aga Issand küsis: Kas sul on õigus vihastada? Siis Joona läks linnast välja ja asus ida poole linna; ta tegi enesele sinna lehtmajakese ja istus selle varjus, et näha, mis linnaga juhtub. Ja Issand Jumal käskis kiikajonipuul kasvada Joona kohale ja olla ta peale varjuks ning päästa ta tema vaevast. Ja Joona rõõmustas väga kiikajonipuu pärast. Aga järgmise päeva koites saatis Jumal ussi, kes näris kiikajonipuud, nõnda et see kuivas. Ja kui päike tõusis, saatis Jumal kõrvetava idatuule ja päike pistis Joonat pähe, nõnda et ta oli minestamas; siis ta palus enesele surma ja ütles: Mul on parem surra kui elada! Aga Jumal küsis Joonalt: Kas sul on õigus vihastada kiikajonipuu pärast? Tema vastas: Küllap mul on õigus vihastada surmani. Siis ütles Issand: Sina tahaksid armu anda kiikajonipuule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus, aga mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui kaksteist korda kümme tuhat inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel, ja kus on palju loomi!

Graduale Psalm 86:3-6.9-10.15

Sina, Issand, pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest!
Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan Su poole kogu päeva!
Rõõmusta oma sulase hinge, sest Sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge!
Sest Sina, Issand, oled hea ja andeksandja ja rikas heldusest kõigile, kes Sind appi hüüavad.
Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält!
Kõik rahvad, keda Sa oled teinud, tulevad kummardama Su ette, Issand, ja annavad au Sinu nimele.
Sest Sina oled suur ja teed imesid, Sina oled Jumal, Sina üksi.
Sina, Issand, pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest!

Hüüd enne Evangeeliumi Roomlastele 8:15

Halleluuja. Halleluuja.
Te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: Abba! Isa!
Halleluuja.

Luuka 11:1-4

Neil päevil, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, sündis, et kohe, kui Ta oli lõpetanud, ütles üks Tema jüngreid Talle: Issand, õpeta meidki palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid! Aga Tema ütles neile: Kui te palvetate, siis ütelge: Isa! Pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus