• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 45:1-5

Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele, kelle mälestus on õnnistuseks. Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakutega ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks. Tema sõna läbi laskis Ta sündida imetegusid, Ta austas teda kuningate ees, andis temale käsud oma rahva jaoks ja näitas temale pisut oma auhiilgusest. Tema ustavuse ja alandlikkuse pärast Ta pühitses teda, valis tema kõigi inimeste hulgast,laskis tal kuulda oma häält ja viis ta tumedasse pilve. Ja palgest palgesse andis Ta temale käsud, elu ja tunnetuse seaduse.

Graduale Psalm 21:4-5; 92:13

Issand, Sa tulid temale vastu heade õnnistustega; Sa panid temale pähe kuldkrooni.
Ta palus Sinult elu; Sina andsid talle pika ea igaveseks ja alatiseks.

Halleluuja. Halleluuja.
Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil!
Halleluuja.

Matteuse 19:27-29

Neil päevil ütles Peetrus Jeesusele: Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud Sulle. Mis siis meile saab? Aga Jeesus ütles neile: Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud: uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Joona 3:1-10

Joonale tuli Issanda sõna; Ta ütles: Võta kätte, mine Niinevesse, sinna suurde linna, ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin! Siis Joona võttis kätte ja läks Issanda sõna peale Niinevesse; Niineve oli suur linn Jumala ees: kolm päevateekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima; käies esimese päeva teed, ta hüüdis ja ütles: Veel nelikümmend päeva ja Niineve hävitatakse! Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda: Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse: Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on! Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast, nii et me ei hukku. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis Ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda.

Psalm 130

Issand, kui Sa peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?
Põhjatuist sügavusist hüüan ma Sinu poole, Issand!
Issand, kuule mu häält, Sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!
Kui Sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?
Kuid Sinu käes on andeksandmine, et Sind kardetaks.
Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan Tema sõna peale.
Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.
Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja Tema juures on rohke lunastus!
Ja Tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.
Issand, kui Sa peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 11:28

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad.
Halleluuja.

Luuka 10:38-42

Neil päevil astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis Ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas Tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: Issand, kas Sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi! Aga Issand vastas talle: Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus