• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Õpetussõnad 31:10-31

Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema? Tema mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust. Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega. Ta on kaupmehe laevade sarnane: ta toob oma leiva kaugelt. Ta tõuseb, kui on alles öö, ja annab oma perele rooga ja määratud osa oma teenijaile. Ta soovib põldu ja hangib selle, oma käte viljast ta istutab viinamäe. Ta paneb enesele vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarred tugevaks. Ta märkab, et ta tulemused on head: ei kustu öösel tema lamp. Ta paneb oma käed koonlapuu külge ja tema pihud hoiavad kedervart. Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu tema perel on kahekordsed riided. Ta valmistab enesele vaipu, tema riietus on linane ja purpurpunane. Tema mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas. Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid. Tema riided on tugevad ja ilusad ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus. Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba. Tema pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks ja tema mees ülistab teda: Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik! Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt. Andke talle tema käte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais!

Graduale Psalm 45:3.5

Arm on valatud sinu huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti.
Tõe ja õiguse ning alandlikkuse pärast õpetab su parem käsi sulle kardetavaid tegusid.

Halleluuja. Halleluuja.
Oma au ja oma hiilgusega vööta ennast, oma hiilguses tungi edasi!
Halleluuja.

Matteuse 13:44-52

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Veel on taevariik nooda sarnane, mis heideti merre ja mis vedas kokku igasuguseid kalu. Kui noot sai täis, veeti see rannale, istuti maha ja koguti head kalad korvidesse, halvad aga visati minema. Nõnda on ka selle ajastu lõpul: inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. – Kas te mõistate seda kõike? Nad vastasid Talle: Jah! Siis Ta ütles neile: Sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Roomlastele 1:1-7

Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud oma Pojast, kes liha poolest on sündinud Taaveti soost, ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes, Jeesusest Kristusest, meie Issandast, kelle käest ma olen saanud armu ja apostliameti, et äratada kuulekust usule Tema nime auks kõikide rahvaste seas, kelle seas teiegi olete Jeesuse Kristuse kutsutud – kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile, kutsutud pühadele: armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

Graduale Psalm 98:1-4

Issand on andnud teada oma pääste paganate silme ees!
Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid:
Tema parem käsi ja Tema püha käsivars on toonud Temale võidu!

Issand on andnud teada oma pääste, Ta on ilmutanud oma õigust paganate silme ees.
Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu;
kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet.
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige Talle!
Issand on andnud teada oma pääste paganate silme ees!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 95:7-8

Halleluuja. Halleluuja.
Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant!
Halleluuja.

Luuka 11:29-32

Neil päevil, kui rahvahulki murdu kokku tuli, hakkas Jeesus kõnelema: See sugupõlv on paha sugupõlv, ta nõuab tunnustähte, ja talle ei anta muud kui Joona tunnustäht, sest nii nagu Joona sai tunnustäheks Niineve rahvale, nii peab ka Inimese Poeg olema sellele sugupõlvele. Lõunamaa kuninganna tõuseb üles kohtupäeval koos selle sugupõlve meestega ja mõistab nad süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Niineve mehed tõusevad üles kohtupäeval koos selle sugupõlvega ja mõistavad ta süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus