• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Efeslastele 3:8-9.14-19

Vennad, minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on antud see arm: kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest ja valge ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis on kätketud aegade algusest peale Jumalas, kes kõik on loonud. Sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada Tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.

Graduale Ülemlaul 8:7; 7:11; Psalm 73:26

Armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed.
Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled Sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti.

Halleluuja. Halleluuja.
Mina kuulun oma kallimale ja Tema ihaldab mind.
Halleluuja.

Matteuse 11:25-30

Tolsamal ajal ütles Jeesus: Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud Sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Roomlastele 1:16-25

Vennad, ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: Aga õige jääb usust elama. Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse jumalakartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais, sest et see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik, Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, Tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse Tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada, sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud Teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks ja on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate kujutistega. Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen.

Graduale Psalm 19:2-5

Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab Tema kätetööd.
Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust.
Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks!
Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna.
Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab Tema kätetööd.

Hüüd enne Evangeeliumi Heebrealastele 4:12

Halleluuja. Halleluuja.
Jumala sõna on elav ja tõhus, südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Halleluuja.

Luuka 11:37-41

Neil päevil palus keegi variser Jeesuse enese juurde lõunale. Jeesus läks sisse ja istus maha. Variser imestas, et Ta enne lõunasööki käsi ei pesnud. Aga Issand ütles talle: Teie, variserid, puhastate nüüd karika ja vaagna küll väljastpoolt, teie sisemus aga on täis rüüstet ja kurjust. Te mõistmatud, eks see, kes on teinud välispidise, ole teinud ka seespidise? Ent andke seesolev halastusanniks, ja vaata, siis on teile kõik puhas!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus