• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Korintlastele 8:16-24

Vennad, tänu olgu Jumalale, kes andis Tiituse südamesse niisuguse hoole teie heaks, et ta võttis kuulda manitsust, aga olles veel hoolsam, on tulnud teie juurde vabatahtlikult. Temaga koos me saatsime selle venna, keda on evangeeliumi kuulutamises kiidetud kõigis kogudustes, ja vähe sellest, ta on käte pealepanemisega ka valitud koguduste poolt meie reisikaaslaseks kohale viima seda andi, mida me kogume Issanda ülistuseks ja iseendi kinnitamiseks. Me püüame teha nii, et keegi meid ei saaks laimata selle rohke anni pärast, mida me kogume. Me ei püüa ju ainult seda, et kõik oleks hea Issanda silmis, vaid ka inimeste silmis. Me saatsime aga koos nendega veel oma venna, keda me mitmes asjas sageli oleme leidnud hoolsa olevat, kes aga nüüd on veel palju hoolsam suure usalduse pärast, mis tal on teie suhtes. Olgu tegemist Tiitusega, kes on minu kaasosaline ja abiline teie juures, olgu meie vendadega, kes on koguduste saadikud – nad on Kristuse kirkus! Näidake siis nendele oma armastust ja õigustage meie kiitlemist teie üle, et seda võiksid näha kõik kogudused!

Graduale Psalm 19:5.2; Johannese 15:16

Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna;.
Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab Tema kätetööd.

Halleluuja. Halleluuja.
Mina olen teid valinud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.
Halleluuja.

Luuka 10:1-9

Neil päevil määras Issand veel seitsekümmend kaks ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel! Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: Rahu olgu sellele kojale! Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt! Ärge käige ühest majast teise! Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: Jumala riik on teie lähedal!

 

UUS LUGEMISKAVA

2. Timoteosele 4:10-17

Mu poeg, praegust ajastut armastama hakates on Deemas mu maha jätnud ja läinud Tessaloonikasse, Kreeskens Galaatiasse ja Tiitus Dalmaatsiasse. Luukas üksi on minu juures. Võta Markus ning too ta enesega, sest ta on väga vajalik mulle abiliseks. Tühhikose ma läkitasin Efesosse. Kui sa tuled, too kaasa mantel, mille ma jätsin Karpose juurde Troasesse, ja raamatud, eriti aga pärgamendid. Vasksepp Aleksandros on teinud mulle palju kurja. Issand tasugu talle tema tegude järgi! Ole sinagi tema suhtes valvas, sest ta on ägedasti meie sõnadele vastu. Kui ma esimest korda kohtus enese eest kostsin, siis ei seisnud keegi mu kõrval, vaid kõik jätsid mu maha. Ärgu pandagu seda neile süüks! Aga Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks ja kõik rahvad seda kuuleksid.

Graduale Psalm 145:10-13.17-18

Sinu vagad, Issand, kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest!
Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod, ja Su vagad tänavad Sind.
Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad Su vägevusest,
et teada anda inimlastele Tema vägevust ja Tema riigi auhiilguse ilu.
Sinu riik on kõigi ajastute riik ja Sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.
Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes.
Issand on ligi kõigile, kes Teda appi hüüavad, kõigile, kes Teda tões appi hüüavad.
Sinu vagad, Issand, kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 15:16

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.
Halleluuja.

Luuka 10:1-9

Neil päevil määras Issand veel seitsekümmend kaks ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel! Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: Rahu olgu sellele kojale! Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt! Ärge käige ühest majast teise! Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: Jumala riik on teie lähedal!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus