• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Toobiti 12:11-15

Neil päevil ütles peaingel Raafael Toobitile: Ilus on pidada kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine on aga auline. Ja nüüd, siis kui sina ja sinu minia Saara palvetasite, viisin mina teie palve meeldetuletuse Püha ette. Kui sa surnuid matsid, siis olin mina nõndasamuti sinu juures. Kui sa ei kõhelnud tõusmast ja jätsid oma söömaaja, et minna surnut matma, siis heategu ei jäänud mulle saladuseks, vaid ma olin koos sinuga. Ja nüüd on Jumal mind läkitanud terveks tegema sind ja sinu miniat Saarat. Mina olen Raafael, üks neist seitsmest pühast inglist, kes kannavad ette vagade palved ja käivad Püha auhiilguse ees.

Graduale Toobiti 8:3; Psalm 147:5; 138:1-2

Issanda ingel Raafael astus ligi ja sidus kurja vaimu kinni.
Meie Issand on suur ja vägev rammult!

Halleluuja. Halleluuja.
Inglite ees ma mängin Sulle, m
a kummardan Su püha templi poole ja tänan Su nime, Issand.
Halleluuja.

Johannese 5:1-4

Neil päevil oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on Lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata; sellel on viis sammaskäiku. Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid, kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses ta oli.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Roomlastele 5:12-21

Vennad, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud. Sest patt oli maailmas juba enne Seadust, aga pattu ei arvestata, kui seadust ei ole. Ent surm valitses Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei olnud pattu teinud niisuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli eeltähenduseks Temast, kes pidi tulema. Kuid armuanniga ei ole nõnda nagu üleastumisega! Sest kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siis seda kindlamini on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm ja and ühe inimese – Jeesuse Kristuse – armu kaudu. Ja anniga ei ole nõnda, nagu ühe patustanu puhul võiks olla, sest üheainsa üleastumise järel sai kohtumõistmine surmamõistmiseks, armuand aga on paljude üleastumiste järel õigeksmõistmiseks. Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe – Jeesuse Kristuse – kaudu. Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamine eluks. Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks. Seadus on aga kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine suureneks. Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud ülirohkeks, et otsekui patt on kuningana valitsenud surma abil, nõnda valitseks armgi kuningana õiguse kaudu ja viiks igavesse ellu Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Graduale Psalm 40:7-10.17

Mu Jumal, ma tulen, Sinu tahtmist teen ma hea meelega!
Tapa- ja roaohver ei ole Su meele järgi, aga mu kõrvad oled Sa avanud;
põletus- ja patuohvrit Sa ei nõua.
Siis ma ütlesin: Vaata, ma tulen, rullraamatus on minust kirjutatud.
Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega, ja Sinu Seadus on mu südames.
Ma jutlustan õiglust suures koguduses;
vaata, ma ei sule oma huuli, Issand, Sina tead seda!
Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu Sinus kõik, Sind kes otsivad;
kes armastavad Sinu päästet, need öelgu alati: Suur on Issand!
Mu Jumal, ma tulen, Sinu tahtmist teen ma hea meelega!

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 21:36

Halleluuja. Halleluuja.
Valvake igal ajal ja paluge, et te oleksite väärilised seisma Inimese Poja ees!
Halleluuja.

Luuka 12:35-38

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu; ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral ja leiaks nad nõnda – õndsad on need!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus