• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Efeslastele 5:15-21

Vennad, vaadake hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses.

Graduale Psalm 145:15-16; 108:2

Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, ja Sina annad neile nende roa omal ajal;
Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega.

Halleluuja. Halleluuja.
Kindel on mu süda, oh Jumal! Ma tahan laulda ja mängida, samuti mu au.
Halleluuja.

Johannese 4:46-53

Neil päevil tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus Ta oli muutnud vee veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta Tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle: Te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles Talle: Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb! Jeesus ütles talle: Mine, sinu poeg elab! Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et tema laps elab. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle: Eile päeval kella ühe ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud: Sinu poeg elab! Ja ta uskus, samuti kogu tema pere.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Roomlastele 7:18-25

Vennad, ma tean ju, et minus – see tähendab minu lihas – ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid patt, mis elab minus. Niisiis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala Seaduse üle, oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!

Graduale Psalm 119:66.68.76-77.93-94

Issand, õpeta mulle oma määrusi!
Head arusaamist ja tundmist õpeta mulle, sest ma usun Su käske!
Sina oled hea ja teed head; õpeta mulle oma määrusi!
Olgu nüüd Su heldus mulle troostiks, nõnda nagu Sa oled ütelnud oma sulasele!
Tulgu Su halastused minu peale, et ma elaksin, sest Sinu Seadus on minu rõõm!
Ma ei unusta iialgi Su korraldusi, sest nendega Sa oled mind elustanud.
Sinu oma olen mina, päästa mind, sest ma nõuan taga Su korraldusi!
Issand, õpeta mulle oma määrusi!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:25

Halleluuja. Halleluuja.
Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa oled taevariigi saladused ilmutanud väetitele!
Halleluuja.

Luuka 12:54-59

Neil päevil ütles  Jeesus rahvahulkadele: Kui te näete pilve tõusvat lääne poolt, siis te ütlete kohe: Raske sadu tuleb! – Ja nõnda sünnibki. Ja kui puhub lõunatuul, siis te ütlete: Kuum ilm tuleb! – Ja nõnda sünnib. Te silmakirjatsejad! Maa ja taeva nägu te oskate ära arvata, kuidas te siis seda aega ära ei arva? Miks te siis iseeneste kohta ei otsusta, mis on õige? Sest see on nii: kui sa oma vastasega lähed ülema ette, püüa siis temaga asi lahendada teel, et ta sind ei veaks kohtuniku ette ja kohtunik ei annaks sind kohtuteenri kätte ja kohtuteener ei heidaks sind vangi. Ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi leptoni.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus