• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Galaatlastele 4:22-5:1

Vennad, on ju kirjutatud, et Aabrahamil oli kaks poega, üks teenijaga ja teine vaba naisega. Teenija poeg oli sündinud lihaliku loomuse järgi, vaba naise poeg aga tõotuse kaudu. Siin on võrdpildid: need kaks naist tähendavad kahte lepingut, üks Siinai mäelt orjapõlveks, see on Haagar – Haagar on ju Siinai mägi Araabias ja vastab nüüdsele Jeruusalemmale, sest see orjab koos oma lastega. Ent ülalasuv Jeruusalemm on vaba naine, kes on meie ema. Sest on kirjutatud: Rõõmusta, sigimatu, kes sa ei kanna ilmale; hõiska ja hüüa, kes sa ei ole lapsevaevas, sest üksildasel on enam lapsi kui sellel, kellel on mees! Teie aga, vennad, olete Iisaki kombel tõotuselapsed. Kuid just nagu tollal lihaliku loomuse järgi sündinu kiusas taga vaimu järgi sündinut, nõnda ka nüüd. Kuid mida ütleb kirjasõna? Kihuta välja teenija ja tema poeg, sest teenija poeg ei tohi pärida koos vaba naise pojaga! Niisiis, vennad, meie ei ole teenija, vaid vaba naise lapsed – sest vabaduseks on Kristus meid vabastanud.

Graduale Psalm 122:1.7

Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: Lähme Issanda kotta!
Rahu olgu su müüride vahel, hea käekäik su kuninglikes kodades!

Tractus Ps 125:1-2

Kes loodavad Issanda peale, on nagu Siioni mägi, mis ei kõigu, vaid püsib igavesti.
Jeruusalemma ümber on mäed ja Issand on oma rahva ümber nüüd ja igavesti.

Johannese 6:1-15

Neil päevil läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tibeeriase järve. Ja Temaga läks kaasa suur rahvahulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mis Ta haigetele tegi. Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega. Ent paasa, juutide püha, oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis Ta ütles Filippusele: Kust me ostame leiba, et need saaksid süüa? Aga seda Ta ütles teda proovile pannes, sest Ta teadis küll, mida Ta kavatseb teha. Filippus vastas Talle: Isegi kahesaja teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks. Andreas, üks Tema jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles Talle: Siin on üks poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele? Jeesus ütles: Pange inimesed istuma! Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes viis tuhat meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele: Koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku! Siis kogusid nad viiest odraleivast kokku kaksteist korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad: Ta on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma! Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja Teda vägisi kuningaks teha, ja Ta tõmbus mägedesse üksindusse.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus