• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Korintlastele 10:17-18; 11:1-2

Vennad, kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle! Kõlblik ei ole ju see, kes ennast ise soovitab, vaid see, keda soovitab Issand. Oh et te salliksite ometi pisut minu rumalust! Te ju sallite mind! Sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud üheleainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. 

Graduale Psalm 45:5.15-16

Oma hiilguses tungi edasi õiguse ning alandlikkuse eest;
küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid!

Halleluuja. Halleluuja.
Neitsid tuuakse tema järel su juurde. Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega.
Halleluuja.

Matteuse 25:1-13

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. Viis nendest olid rumalad ja viis arukad, rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli, arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Aga keskööl kostis hüüd: Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma! Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. Rumalad ütlesid arukatele: Andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad! Aga arukad vastasid: Ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele! Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma, ja uks lukustati. Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: Isand, isand, ava mei­le! Aga tema vastas neile: Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Toobiti 1:3; 2:1-8

Mina, Toobit, käisin tõe ja õiguse teed kogu oma eluaja. Ma tegin palju häid tegusid oma vendadele ja rahvale, kes koos minuga olid pidanud minema assüürlaste maale Niineve linna. Ja nelipühade pidupäeval, mis on seitsme nädala püha, hea söömaaeg, ma istusin sööma. Nähes nüüd rohkeid roogasid, ütlesin ma oma pojale: Mine, ja kui sa leiad mõne meie vendadest, kes midagi vajab, kes Issanda peale mõtleb, siis too ta siia! Vaata, ma ootan sind! Ta tuli tagasi ning ütles: Isa, keegi meie soost on kägistatud ja heidetud turule. Siis mina, enne kui ma midagi maitsesin, tõusin kiiresti ja viisin surnukeha ühte kotta, seniks kui päike loojub. Ma tulin tagasi, pesin ennast ja sõin leinates oma leiba. Mulle meenus Aamose ennustus, kuidas ta oli ütelnud: Teie pühad muutuvad leinaks ja kõik teie rõõmud nutulauludeks! Ja ma nutsin. Kui päike oli loojunud, siis ma läksin, kaevasin haua ning matsin ta maha. Aga naabrid naersid, üteldes: Ta ei karda enam, et teda selle teo pärast tapetakse! Ta pidi põgenema, aga vaata, ta matab jälle surnuid!

Graduale Psalm 112:1-6

Õnnis on mees, kes kardab ja austab Issandat!
Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad Tema käsud.
Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse.
Vara ja rikkus on tema kojas ja tema õigus püsib ikka.
Pimeduses tõuseb õiglastele valgus, armuline ja halastav ja õige.
Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses.
Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige. 
Õnnis on mees, kes kardab ja austab Issandat!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese Ilmutusraamat 1:5

Halleluuja. Halleluuja.
Jeesus Kristus on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega.
Halleluuja.

Markuse 12:1-12

Neil päevil hakkas Jeesus ülempreestritele, kirjatundjatele ja rahvavanematele mõistu rääkima: Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast. Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega. Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad lõid pähe ja teotasid teda. Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid, ja paljusid teisi; mõnda nad peksid, mõne aga tapsid. Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja, mõeldes: Ehk nad häbenevad mu poega!? Need rentnikud aga rääkisid omavahel: Tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära, ja pärand saab meile! Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja. Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte. Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks - seesama on saanud nurgakiviks!? See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis. Ja nad otsisid võimalust Teda kinni võtta, ent kartsid rahvahulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Ja nad läksid ära, jättes Ta sinnapaika.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus