• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Johannese 3:13-18

Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma. Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest – kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!

Graduale Psalm 120:1-2; 7:2

Ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole ja Tema vastas mulle.
Issand, vabasta mu hing valetajaist huultest ja petisest keelest!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, mu Jumal! Sinu juures ma otsin pelgupaika,
päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu mind ära nende käest!
Halleluuja.

Luuka 14:16-24

Neil päevil rääkis Jeesus variseridele selle tähendamissõna: Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis! Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind! Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind! Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla. Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis kojaisand vihastas ja ütles oma sulasele: Mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid! Ja sulane ütles: Isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja sunni sisse astuma, et minu koda saaks täis! Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta!

 

UUS LUGEMISKAVA

1. Moosese 3:9-15

Pärast seda, kui Aadam oli söönud hea ja kurja tundmise puu viljast, hüüdis Issand Jumal Aadamat ning ütles temale: Kus sa oled? Ja tema vastas: Ma kuulsin Su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära! Siis Ta küsis: Kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast? Ja Aadam vastas: Naine, kelle Sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin! Ja Issand Jumal küsis naiselt: Miks sa seda tegid? Ja naine vastas: Madu pettis mind ja ma sõin! Siis Issand Jumal ütles maole: Et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi lojuste ja kõigi väljaloomade seas! Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja! Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad!

Graduale Psalm 130

Issanda juures on heldus ja Tema juures on rohke lunastus!
Põhjatuist sügavusist hüüan ma Sinu poole, Issand!
Issand, kuule mu häält, Sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!
Kui Sina, Issand, hoiaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?
Kuid Sinu käes on andeksandmine, et Sind kardetaks!
Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan Tema sõna peale!
Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut!
Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja Tema juures on rohke lunastus!
Ja Tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest!
Issanda juures on heldus ja Tema juures on rohke lunastus!

2. Korintlastele 4:13-5:1

Vennad, et meil on seesama usu Vaim sedamööda, nagu on kirjutatud: Ma usun, sellepärast ma räägin!, siis meiegi usume ja sellepärast me ka räägime, teades, et see, kes üles äratas Issanda Jeesuse, ka meid üles äratab ühes Jeesusega ja seab ühes teiega enese ette. Sest kõik sünnib teie pärast, et üha rohkemate kaudu üliväga suureks saav arm valmistaks ikka rohkemat tänu Jumala austuseks. Sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene kõduneb, uueneb sisemine inimene ometi päev-päevalt. Sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au, meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjadele; sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud aga on igavesed. Sest me teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, mitte kätega tehtud igavene hoone taevas.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 12:31-32

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Nüüd tõugatakse välja selle maailma vürst. Ja mina tahan, kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juurde!
Halleluuja.

Markuse 3:20-35

Jeesus tuli koju. Ja rahvas tuli jälle kokku, nõnda et nad ei saanud leibagi võtta. Ja kui Tema juures olijad seda kuulsid, läksid nad välja Teda kinni võtma, sest nad ütlesid: Ta on arust ära! Ja kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, ütlesid: Temas on Peeltsebul, ja kurjade vaimude ülema abil ajab Ta välja kurje vaime! Tema kutsus need enese juurde ja ütles neile võrdumitega: Kuidas võib saatan välja ajada saatanat? Ja kui kuningriik on isekeskis riius, siis ei või see kuningriik püsida. Ja kui koda on isekeskis riius, siis ei või see koda püsida. Ja kui saatan paneb iseenesele vastu, siis ei või ta püsida, vaid tal on ots käes! Ükski ei või minna vägeva majasse ja riisuda ta riistu, kui ta enne seda vägevat ei seo. Ja siis ta võib rüüstata tema maja. Tõesti ma ütlen teile, et kõik patud antakse inimlastele andeks, ja Jumala pilkamised, niipalju kui nad iganes on Jumalat pilganud; kuid kes iganes on pilganud Püha Vaimu, sellel ei ole andekssaamist iialgi, vaid ta on süüdlane igaveses patus! Sest nad ütlesid: Temas on rüve vaim! Siis tulid Tema ema ja vennad ja seisid õues ja läkitasid Tema juurde Teda kutsuma. Ja rahvas istus Tema ümber ja Talle üteldi: Vaata, Su ema ja Su vennad õues otsivad Sind! Ta vastas neile ning ütles: Kes on mu ema või mu vennad? Ja Ta vaatas enese ümber nende peale, kes istusid sõõris Tema ümber, ning ütles: Vaata, siin on mu ema ja mu vennad! Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus