• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44-45 valikuliselt

Vaata, see on suur ülempreester, kes oma eluajal meeldis Issandale ja leiti olevat täiesti õige, viha ajal sai ta lunahinnaks. Ei leidu temaga sarnast, ta pidas kinni Kõigekõrgema Seadusest ja astus Temaga lepingusse. Ta kinnitas temaga lepingu ja talle on vandega kinnitatud, et rahvaid õnnistatakse tema soo nimel, et ta tehakse paljuks, et ta järeltulijad tõstetakse kõrgele nagu taevatähed. Nõnda on kinnitatud õnnistus ja leping, mis jääb tema pea peale. Issand märkis ta oma õnnistusega ja andis talle pärandi. Ja Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe, kes leidis armu kogu elava silmis, armas Jumalale ja inimestele. Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakutega ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks. Tema sõna läbi laskis ta sündida imetegusid, Ta austas teda kuningate ees, andis temale käsud oma rahva jaoks ja näitas talle oma auhiilgust. Ta tegi temaga igavese lepingu ja andis temale rahva preestriameti, et ta teeniks Issandat, oleks preestriks ja õnnistaks Tema rahvast tema nimel; tooma Issandale ohvrit: suitsutusohvrit ja healõhnalist mälestusohvrit lepituseks oma rahva eest.

Graduale Psalm 110:4

Halleluuja. Halleluuja.
Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi!
Halleluuja.
See on preester, kelle Issand on krooninud.
Halleluuja. 

Matteuse 25:14-23

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile. Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai teist viis. Nõndasamuti ka kaks talenti saanu sai teist kaks juurde. Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru. Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles: Isand, sa andsid mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis talenti! Ta isand lausus talle: Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole! Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: Isand, sa andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti! Ta isand lausus talle: Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Toobiti 12:1.5-15.20

Neil päevil kutsus Toobit oma poja Tobiase ning ütles temale: Muretse, poeg, tasu mehele, kes koos sinuga käis, ja temale tuleb ka lisa anda! Ta kutsus ingli ning ütles temale: Võta pool kõigest, mida olete kaasa toonud! Aga ingel kutsus nad kahekesi kõrvale ja ütles neile: Kiitke Jumalat ja tänage Teda, andke Temale suurt au ja tänage Teda kõigi elavate ees selle eest, mis Ta teile on teinud! Hea on kiita Jumalat ja kõrgeks tõsta Tema nime, kui te austavalt jutustate Jumala tegudest! Ärge kõhelge Teda tänamast! Ilus on pidada salajas kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine on aga auline. Tehke head, siis ei taba teid kuri! Hea on palve koos paastumise, almuste ja õiglusega. Parem pisut õiglusega kui palju ülekohtuga! Parem on anda almuseid kui koguda kulda! Sest almus päästab surmast ja peseb ära iga patu. Kes annavad almuseid ja on õiglased, need elavad kaua, aga kes pattu teevad, need on omaenese elu vaenlased. Mina ei taha teie eest midagi varjata. Ma olen ju ütelnud, et ilus on pidada kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine on aga auline. Ja nüüd, siis kui sina ja sinu minia Saara palvetasite, viisin mina teie palve meeldetuletuse Püha ette. Kui sa surnuid matsid, siis olin mina nõndasamuti sinu juures. Kui sa ei kõhelnud tõusmast ja jätsid oma söömaaja, et minna surnut matma, siis heategu ei jäänud mulle saladuseks, vaid ma olin koos sinuga. Ja nüüd on Jumal mind läkitanud terveks tegema sind ja sinu miniat Saarat. Mina olen Raafael, üks neist seitsmest pühast inglist, kes kannavad ette vagade palved ja käivad Püha auhiilguse ees. Nüüd tänage Jumalat, sest ma lähen üles selle juurde, kes mind on läkitanud! Ja kirjutage raamatusse kõik, mis on sündinud!

Graduale Toobiti 13:2.6-8

Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti!
Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti, 
ja Tema kuningriik,
sest Tema karistab ja halastab, viib alla surmavalda ja toob jälle üles,
ja ükski ei saa põgeneda Tema käest!
Kui te pöördute Tema poole kõigest südamest ja kõigest hingest
ja teete Tema ees seda, mis õige on,
siis pöördub ka Tema teie poole ega peida oma palet teie eest.
Pange tähele, mida Ta teiega teeb, ja tänage Teda täiel häälel,
kiitke õigluse Issandat ja ülistage igavest Kuningat!
Mina tänan Teda oma vangipõlvemaal,
kuulutan tema võimsust ja suursugusust patusele rahvale.
Pöörduge, patused, ja tehke õigust Tema ees!
Kes teab, vahest Ta võtab teid vastu ja osutab teile halastust!
Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:3

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.
Halleluuja.

Markuse 12:38-44

Suur rahvahulk kuulas Jeesust meeleldi. Ja Ta ütles oma õpetuses: Hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ja soovivad teretamisi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti võõruspidudel, kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks. Need saavad seda rängema kohtuotsuse. Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus