• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44:1-15

Kiitkem nüüd kuulsaid mehi ja meie isasid põlvest põlve! Issand on enesele valmistanud suure au ja on näidanud oma suurust igavikust alates: meie isad valitsesid oma kuningriikides ja olid võimu poolest nimekad mehed, kes otsustasid targalt, kes kuulutasid prohvetlikult – nõuandvad rahvajuhid, rahva kirjatundjad, tarkusesõnadega õpetajad, lauluviiside loojad, luuletuste kirjapanijad. Need olid rikkad mehed, kellele oli antud võim, kes elasid rahus oma asupaikades. Nad kõik olid oma sugupõlve ajal austatud ja olid oma elupäevil kuulsad. Mõned neist jätsid järele nime, nõnda et neist räägitakse kiitvalt. Aga on ka neid, keda ei mäletata, kes on kadunud, neid nagu ei oleks olnudki, jah, otsekui ei oleks nad sündinudki, nõndasamuti nende lapsed pärast neid. Teised olid aga õnnistatud mehed, kelle voorusi ei ole unustatud. Nende sooga säilib hea pärand, mis neist põlvneb. Nende järeltulijad peavad lepingut ja nende tõttu nende lapsed. Nende sugu jääb igavesti ja nende au ei kustutata. Nende ihud on rahus maetud ja nende nimi elab põlvest põlve. Rahvad jutustavad nende tarkusest ja kogudus kuulutab nende kuulsust.

Graduale Jesaja 66:10.14

Halleluuja. Halleluuja.
Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake tema pärast kõik, kes armastate Issandat!
Halleluuja.

Teie näete seda ja teie süda rõõmustab. On tuntav, et Issanda käsi on tema sulastega.
Halleluuja.

Matteuse 5:1-12

Neil päevil, kui Jeesus nägi rahvahulki, läks Ta üles mäele ja istus sinna maha, ja kui jüngrid olid Tema ümber kogunenud, avas Ta oma suu ja õpetas neid: Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid.

 

JÄTKUV LUGEMINE

Toobiti 11:5-17

Neil päevil istus Hanna, silmitsedes oma poja tuleku teed. Kui ta märkas teda tulevat, siis ta ütles tema isale: Vaata, sinu poeg tuleb, ja mees, kes läks koos temaga! Ja Raafael ütles: Mina tean, et su isa teeb silmad lahti! Võia siis sapiga tema silmi, ja kui kipitab, siis ta hõõrub neid, valged laigud kaovad ja ta näeb sind! Hanna jooksis tulijaile vastu, kaelustas oma poega ja ütles talle: Mina olen sind näinud, mu laps, nüüd ma võin surra! Ja nad mõlemad nutsid. Toobit läks siis ukse juurde ja komistas. Aga poeg jooksis temale vastu ja haaras oma isa käest kinni ning tilgutas sappi isa silmadesse, üteldes: Ole rahulik, isa! Aga kui silmad kipitasid, siis Toobit hõõrus neid ja tema silma nurkadest eraldusid valged laigud. Nähes nüüd oma poega, kaelustas ta teda, nuttis ja ütles: Ole kiidetud, Jumal, olgu igavesti kiidetud Sinu nimi ja olgu kiidetud kõik Sinu pühad inglid! Sest Sina oled mind karistanud, aga oled minu peale ka halastanud. Vaata, ma näen oma poega Tobiast! Tema poeg läks siis rõõmsana sisse ja jutustas isale neist suurist asjust, mis Meedias olid temale sündinud. Ja Toobit läks välja Niineve väravasse oma miniale vastu, rõõmustades ja Jumalat kiites. Ja kes nägid teda käimas, imestasid, et ta jälle näeb. Toobit tunnistas nende ees, et Jumal oli tema peale halastanud. Ja kui Toobit jõudis oma minia Saara juurde, siis ta õnnistas teda, üteldes: Ole terve tulemast, tütar! Kiidetud olgu Jumal, kes sinu on saatnud meie juurde, nõndasamuti su isa ja ema!

Graduale Psalm 146:1-2.7-10

Kiida, mu hing, Issandat!
Ma tahan Issandat kiita oma eluaja!
Ma tahan oma Jumalale mängida, niikaua kui mind on!
Tema mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse, Ta annab leiba näljastele.
Issand päästab lahti, kes on kinni seotud.
Issand avab pimedate silmad;
Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud.
Issand armastab õigeid, 
Issand kaitseb võõraid,
Ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi; kuid õelate teed ta saadab nurja.
Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, põlvest põlve!
Kiida, mu hing, Issandat!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:23

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda, ja me teeme eluaseme tema juurde.
Halleluuja.

Markuse 12:35-37

Neil päevil kõneles Jeesus ning õpetas pühakojas: Kuidas kirjatundjad ütlevad, et Messias on Taaveti poeg? Taavet ise ütles Pühas Vaimus: Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele, kuni ma panen Su vaenlased Sinu jalge alla. Taavet ise nimetab Teda Issandaks – kuidas siis Tema saab olla ta poeg? Ja suur rahvahulk kuulas Jeesust meeleldi.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus