• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

2. Korintlastele 10:17-18; 11:1-2

Vennad, kes kiitleb, see kiidelgu Issandast! Sest mitte see ei ole kõlvuline, kes ennast ise soovitab, vaid keda Issand soovitab. Oh, et te minult ometi salliksite natuke rumalust! Küllap te seda sallitegi ka minult! Sest ma olen armukade teie pärast jumaliku armukadedusega; olen ma ju teid kihlanud üheainsale mehele, Kristusele, et teid esitada Temale kui puhast neitsit.

Graduale Psalm 45:5.15-16

Oma hiilguses tungi edasi õiguse ning alandlikkuse eest;
küll su parem käsi sulle õpetab kardetavaid tegusid!

Halleluuja. Halleluuja.
Neitsid tuuakse tema järel sinu juurde; need tuuakse rõõmu ja ilutsemisega.
Halleluuja.

Matteuse 25:1-13

Neil päevil rääkis Jeesus oma jüngritele selle tähendamissõna: Taevariik on kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad ja viis mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält: Ennäe, peigmees! Minge vastu! Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele: Andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad! Kuid mõistlikud kostsid ja ütlesid: Ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile; vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ja ostke endile! Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma. Ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid: Isand, Isand, ava meile! Aga tema vastas ning ütles: Tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid! Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 11:18-30

Vennad, kuna paljud kiitlevad liha poolest, siis kiitlen minagi. Sest te sallite rumalaid heal meelel, olles ise mõistlikud. Sest te sallite, kui keegi teid orjastab, kui keegi teid paljaks sööb, kui keegi teid koorib, kui keegi on ülbe, kui keegi lööb teile vastu silmi. Häbi pärast ma ütlen, et meie nagu oleksime olnud nõdrad. Aga mille üle keegi uhke on – ma räägin rumalusest –, selle üle olen ka mina uhke. Nemad on heebrea mehed, mina ka; nemad on Iisraeli lapsed, mina ka; nemad on Aabrahami sugu, mina ka. Nemad on Kristuse teenijad – ma räägin pööraselt –, mina olen rohkem. Ma olen rohkem näinud vaeva, olen rohkem olnud vangis, olen palju rohkem saanud hoope, olen sagedasti olnud surmahädas. Juutide käest ma olen saanud viis korda ühe hoobi vähem kui nelikümmend. Kolm korda on mind vitstega pekstud, üks kord kividega visatud, kolm korda on laev hukka läinud, terve öö ja päeva ma olen olnud mere sügavuses. Sagedasti olen ma oma teekondadel hädaohus olnud jõgedel, hädas mõrtsukate käes, hädas oma rahva seas, hädas paganate keskel, hädas linnas, hädas kõrbes, hädas merel, hädas valevendade seas, töös ning vaevas; sagedasti valvamises, näljas ja janus, sagedasti paastumistes, külmas ja alastiolekus; peale muude asjade igapäevane rahva kokkuvool, mure kõigi koguduste eest. Kes on nõder, ja mina ei peaks jääma nõdraks? Kes pahandab, ja minu hing ei peaks süttima? Kui tuleb kiidelda, siis ma kiitlen oma nõtrusest!

Graduale Psalm 34:2-7.18

Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigest nende kitsikusest!
Ma tänan Issandat igal ajal, alati on Tema kiitus minu suus!
Issandast kiitleb mu hing! Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad!
Ülistage Issandat ühes minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks Tema nimi!
Ma otsisin Issandat ja Tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest!
Kes Tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende nägu ei tarvitse punastada!
Siin see hädaline hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigest ta kitsikusest!
Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigest nende kitsikusest!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 5:3

Halleluuja. Halleluuja.
Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik.
Halleluuja.

Matteuse 6:19-23

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ärge koguge endile varandusi maa peale, kus koi ja rooste rikuvad ja kus vargad sisse murravad ning varastavad, vaid koguge endile varandusi taevasse, kus koi ega rooste ei riku ja kus vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su varandus on, seal on ka su süda! Ihu küünal on silm; kui su silm on terve, siis on kõik su ihu valguses. Aga kui su silm on rikkis, siis on kogu su ihu pimeduses. Kui nüüd su valgus, mis on sinus, on pimedus, kui suur on siis pimedus?

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus