• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 24:9-12

Alguses, enne aegade arvestust, on Ta minu loonud ja iialgi ei lakka ma olemast. Pühas telgis teenisin ma Tema ees, ja nõnda kinnistati mind Siionisse. Nõnda laskis Ta mind rahu leida armsas linnas, minu valitsus on Jeruusalemmas. Ma juurdusin austatud rahvas, Issanda omandis, Tema pärisosas.

Graduale 

Õnnis ja auväärne oled sa, Neitsi Maarja, rikkumatus puhtuses oled sa saanud Päästja emaks.
Neitsi, Jumalasünnitaja, Tema, keda ei suuda mahutada kogu maailm, on inimeseks saades varjunud sinu üsasse.

Halleluuja. Halleluuja.
Ka pärast sünnitamist, Neitsi, jäid Sa puutumata; Jumalasünnitaja, palu meie eest.
Halleluuja.

Luuka 11:27-28

Neil päevil sündis, et üks naine rahva seast tõstis oma häält ning ütles Jeesusele: Õnnis on ihu, mis Sind on kandnud, ja rinnad, mida Sina oled imenud! Aga Tema ütles: Jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda tallele panevad!

 

JÄTKUV LUGEMINE

2. Korintlastele 12:1-10

Vennad, mul tuleb kiidelda, ehk mul sellest küll pole kasu. Aga nüüd ma siirdun nägemustesse ja Issanda ilmutustesse. Ma tunnen inimest Kristuses, keda neljateistkümne aasta eest tõmmati kolmanda taevani – kas ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust väljas, mina ei tea, Jumal teab. Ja ma tean, et sama inimene – kas ta oli ihus või ihust lahus, mina ei tea, Jumal teab – tõmmati paradiisi ja ta kuulis räägitamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Sellestsamast mehest ma tahangi kiidelda; aga iseenesest ma ei kiitle muuga kui oma nõtrustega. Sest kui ma tahaksingi kiidelda, ei oleks ma rumal, sest ma räägiksin tõtt. Aga ma keeldun sellest, et keegi ei arvaks minust rohkem kui ta mind näeb olevat, või mida ta minust kuuleb ka väga suurte ilmutuste tõttu. Sellepärast et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel, mind rusikaga lööma, et ma ei läheks kõrgiks. Sellesama pärast olen ma kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks. Aga Ta ütles mulle: Sulle saab küllalt minu armust; sest vägi saab nõtruses täie võimuse! Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrustest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Sellepärast olen meeleldi nõtrustes, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja kitsikustes Kristuse pärast; sest kui olen nõder, siis olen vägev!

Graduale Psalm 34:8-13

Maitske ja nähke, kui hea on Issand!
Issand ingel on leerina nende ümber, kes Teda kardavad, ja Ta vabastab nad!
Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes Tema juures pelgupaika otsib!
Kartke Issandat, teie, Tema pühad! Sest neil, kes Teda kardavad, ei ole millestki puudust!
Noored lõukoeradki närbuvad ja on näljas; aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head!
Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust,
kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve!
Maitske ja nähke, kui hea on Issand!

Hüüd enne Evangeeliumi 2. Korintlastele 8:9

Halleluuja. Halleluuja.
Meie Issand Jeesus Kristus, kuigi Ta oli rikas, sai vaeseks meie pärast, et meie Tema vaesusest rikkaks saaksime.
Halleluuja.

Matteuse 6:24-34

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Ükski ei või teenida kaht isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühe poole ega hooli teisest. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat! Sellepärast ma ütlen teile: ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided? Pange tähele taeva linde, nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse ja teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad? Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad; nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest! Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teid, teie nõdrausulised? Ärge siis olge mures, küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume! Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige esiti Jumala riiki ja Tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt omast vaevast!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus