• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeremija 1:4-10

Neil päevil tuli mulle Issanda sõna; Ta ütles: Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks. Aga mina ütlesin: Oh Issand Jumal! Vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. Kuid Issand ütles mulle: Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, ütleb Issand. Ja Issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Issand ütles mulle: Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama, ütleb kõigeväeline Issand.

Graduale Johannese 1:6-7

Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, see pidi tunnistust andma,
tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma.

Luuka 1:5-17

Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester nimega Sakarias, Abija teenistuskorrast, ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Eliisabet. Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi Issanda käskude ja nõudmiste järgi. Aga neil ei olnud last, sest Eliisabet oli sigimatu, ja nad mõlemad olid väga eakad. Sündis aga, kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu preestritalituses Jumala ees, et liisk langes ametikombe järgi talle minna Issanda templisse suitsutama. Kui kogu rahvahulk palvetas õues suitsutamistunnil, ilmus talle Issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale. Aga ingel ütles talle: Ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest, sest ta saab suureks Issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki ja ta täidetakse Püha Vaimuga juba oma ema ihus. Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole. Ja ta ise käib Tema eel Eelija vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast.

 

UUS LUGEMISKAVA

Jeremija 1:4-10

Neil päevil tuli mulle Issanda sõna; Ta ütles: Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks. Aga mina ütlesin: Oh Issand Jumal! Vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. Kuid Issand ütles mulle: Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, ütleb Issand. Ja Issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Issand ütles mulle: Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama.

Graduale Psalm 71:5-6.7-8.15.17 

Oh Jumal, Sina oled kandnud mu eest hoolt emaihust alates, Sinule kõlab aina mu kiitus.
Sest Sina oled mu ootus, Issand Jumal. Sa oled mu kindel lootus mu noorpõlvest.
Sinule ma olen toetunud sündimisest, Sa oled kandnud mu eest hoolt emaihust alates, Sinule kõlab aina mu kiitus.
Ma olen saanud paljudele imeasjaks, kuid Sina oled mulle tugevaks varjupaigaks.
Minu suu on täis Sinu kiitust ja Su ülevust kogu päeva.
Mu suu peab jutustama Sinu õiglusest ja Su päästetegudest kogu päeva, sest ma ei tea nende arvu.
Jumal, Sa oled mind õpetanud mu noorest east ja sestsaadik ma kuulutan Sinu imesid.
Oh Jumal, Sina oled kandnud mu eest hoolt emaihust alates, Sinule kõlab aina mu kiitus.

1. Peetruse 1:8-12

Vennad, te armastate Kristust, kuigi te ei ole Teda näinud, praegu Teda nägemata te ometi usute Temasse ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi – oma hingede pääste. Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud Pühas Vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 1:7; Luuka 1:17

Halleluuja. Halleluuja.
Ta tuli tunnistama valgusest, et kujundada Issandale valmistatud rahvast.
Halleluuja.

Luuka 1:5-17

Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester nimega Sakarias, Abija teenistuskorrast, ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Eliisabet. Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi Issanda käskude ja nõudmiste järgi. Aga neil ei olnud last, sest Eliisabet oli sigimatu, ja nad mõlemad olid väga eakad. Sündis aga, kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu preestritalituses Jumala ees, et liisk langes ametikombe järgi talle minna Issanda templisse suitsutama. Kui kogu rahvahulk palvetas õues suitsutamistunnil, ilmus talle Issanda ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool. Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale. Aga ingel ütles talle: Ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest, sest ta saab suureks Issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki ja ta täidetakse Püha Vaimuga juba oma ema ihus. Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole. Ja ta ise käib Tema eel Eelija vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus