• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jesaja 49:1-3.5-7

Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad! Issand on mind kutsunud emaihust, alates mu emaüsast on Ta nimetanud mu nime. Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla; Ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma nooletupes. Ja Ta ütles mulle: Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au. Ja nüüd ütleb Issand, kes mind emaihust alates on valmistanud enesele sulaseks, et tuua Jaakob tagasi Tema juurde ja koguda Iisrael Tema juurde – sest ma olen Issanda silmis austatud ja mu Jumal on mu tugevus –, Ta ütleb: Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli jäägi: ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli lunastaja, Tema Püha, täiesti põlatule, rahvaste poolt jälestatule, valitsejate sulasele: Kuningad näevad seda ja tõusevad püsti, ja vürstid kummardavad Issanda pärast, kes on ustav, Iisraeli Püha pärast, kes sind on valinud.

Graduale Jeremija 1:5.9; Luuka 1:76

Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind,
ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu:
Issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud ja ütles mulle:

Halleluuja. Halleluuja.
Sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks,
sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama.
Halleluuja.

Luuka 1:57-68 

Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja tema naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes! Nemad ütlesid talle: Su suguvõsas pole kedagi selle nimega. Ja nad viipasid tema isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakarias palus lauakese ning kirjutas: Johannes on tema nimi. Ja kõik imestasid. Aga otsekohe läksid tema suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid: Mis saab küll sellest lapsest? Sest Issanda käsi oli temaga. Tema isa Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina: Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse.

 

UUS LUGEMISKAVA

Jesaja 49:1-6

Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad! Issand on mind kutsunud emaihust, alates mu emaüsast on Ta nimetanud mu nime. Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla; Ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma nooletupes. Ja Ta ütles mulle: Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au. Aga mina ütlesin: Ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja! Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. Ja nüüd ütleb Issand, kes mind emaihust alates on valmistanud enesele sulaseks, et tuua Jaakob tagasi Tema juurde ja koguda Iisrael tema juurde – sest ma olen Issanda silmis austatud ja mu Jumal on mu tugevus –, Ta ütleb: Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli jäägi: ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni.

Graduale Psalm 139:1-3.13-16

Ma tänan Sind, Issand, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud!
Issand, Sa uurid mind läbi ja tunned mind.
Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted.
Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise ja kõik mu teed on Sulle tuttavad.
Sest Sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus.
Ma tänan Sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud.
Imelised on Sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.
Mu luud ei olnud varjul Sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti.
Su silmad nägid mind juba mu eos ja Su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud,
ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas.
Ma tänan Sind, Issand, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud!

Apostlite teod 13:16.22-26

Neil päevil tõusis Paulus Pisiidia Antiookia sünagoogis üles, viipas käega ja ütles: Iisraeli mehed ja teie, kes kardate Jumalat, kuulge! Jumal ülendas kuningaks Taaveti, kellest Ta ka tunnistas: Ma olen leidnud Taaveti, Iisai poja, endale meelepärase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda. Sellesama mehe soost on Jumal oma tõotust mööda toonud Jeesuse Iisraelile Päästjaks. Enne Tema tulekut kuulutas Johannes meeleparandusristimist kogu Iisraeli rahvale. Kui Johannes oli oma elukäiku lõpetamas, ütles ta: Mina ei ole see, kelle te arvate minu olevat, kuid vaata, pärast mind tuleb see, kelle jalatsit jalast päästma mina ei ole väärt. Mehed-vennad, Aabrahami soo lapsed, ja need teie seas, kes Jumalat kardavad: meile on läkitatud see päästesõna.

Hüüd enne Evangeeliumi Luuka 1:76

Halleluuja. Halleluuja.
Sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama.
Halleluuja.

Luuka 1:57-66.80

Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja tema naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes! Nemad ütlesid talle: Su suguvõsas pole kedagi selle nimega. Ja nad viipasid tema isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakarias palus lauakese ning kirjutas: Johannes on tema nimi. Ja kõik imestasid. Aga otsekohe läksid tema suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid: Mis saab küll sellest lapsest? Sest Issanda käsi oli temaga. Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus. Ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta astus Iisraeli ette.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus