• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Rogate! - Palvetage!

Jeesus ütles oma jüngritele: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda Ta annab teile minu nimel." (Jh 16:23)

Austria teoloog ja jutlustaja Sigismund von Storchenau vaatleb neid sõnu ladinakeelse tõlke alusel nii:

"Jeesus Kristus kinnitab meile siin vandetõotusega, et meie palvet võetakse kuulda alati, kui me esiteks "midagi", teiseks "Isalt", kolmandaks "Tema nimel", neljandaks "palume". Need on hea palve omadused."

Ladina keeles on Jh 16:23 tekst järgmine: "Amen amen dico vobis si quid petieritis Patrem in nomine meo dabit vobis."

Niisiis: kas "mida te palute minu nimel" või "mida te palute Isalt, seda Ta annab teile minu nimel". Vanemad eestikeelsed tõlked eelistavad esimest varianti - nii tõlgib ka Fanny de Sivers ladinakeelse Neo-Vulgata järgi: "Tõesti tõesti, ma ütlen teile: mida te iganes palute Isalt minu nimel, seda Ta annab teile."

Sellist lugemisviisi toetab ka järgmine salm, milles Jeesus ütleb (meie praeguse piiblitõlke järgi): "Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel." (Jh 16:24)

Olgu sellega, kuidas on, Sigismund von Storchenau toob pühale Augustinusele toetudes esile midagi veel olulisemat: me peame paluma Isalt Jeesuse nimel midagi. Nimelt peab püha Augustinuse järgi meie palve aineks ilmtingimata olema justnimelt midagi - mitte mittemidagi. Ehk siis: midagi tõeliselt väärtuslikku ja vajalikku, mitte midagi tühist ega väärtusetut.

Nii seab Jeesus meiegi ette küsimuse: kas me oleme Tema nimel Isalt midagi - midagi tõelist ja väärtuslikku - palunud?

Muide, siinkohal ei tule näiteks taolisi ajalikke hüvesid nagu tervis, jõukus, au või väärikus sugugi alavääristada, ent samal ajal - neid Isalt Jeesuse nimel paludes, kui nad peaksid meile igavesi hüvesid silmas pidades vajalikud olema - ei tohi me unustada Jeesuse sõnu Mäejutluses: “Otsige esmalt Jumala riiki ja Tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!”

Rogate! - Palvetage! Kui me palume Isalt midagi Jeesuse nimel, siis Ta annab seda meile. Selle tagatiseks on Jeesuse enda tõotus.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus