• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

℣ Heldeim Jeesus, Sinu ülisuure armastuse eest meie, inimeste vastu, tasutakse nii sageli põlguse, hoolimatuse, ükskõiksuse ja häbiväärse tänamatusega. Vaata, me alandame end Sinu altari ette, et otsida erilise austusega lepitust inimeste patuse leiguse ja selle ülekohtu eest, mida nad Sinu armastusest täidetud südamele kõikjal teevad.

℟ Pidades aga meeles, et ka meie oleme kord nende vääritute hulka kuulunud, ning hõõguvast patukahtsuse valust läbi tungituna, anume Sinu halastust eelkõige iseendale. Me oleme valmis otsima vabatahtliku meeleparanduse kaudu lepitust mitte ainult omaenda pattudele, vaid ka nende pattudele, kes on päästeteelt kaugele eksinud, kes, olles takerdunud uskmatusse, ei taha järgneda Sinule kui oma Karjasele ja Juhile, kes oma ristimistõotust truudusetult rikuvad ning keelduvad kandmast Sinu käskude head iket.

℣ Me võtame kindlalt ette otsida kõigi nende kahetsusväärsete üleastumiste eest lepitust. Iseäranis tahame teha heaks kõik selle, mis on sobimatu ja häbiväärne meie eluviisis, süütute hingede kõlvatu eksitamise, pühapäevade ja pühade pühitsemata jätmise, kõik teotused Sinu ja Su pühakute suhtes, Sinu sulaste ja preestrite solvamise, Sinu armastuse sakramendi teotamise ja selle pühaduse rüvetamise seeläbi, et oleme seda vääritult vastu võttes püüdnud Jumala armu varastada, aga ka kõigi rahvaste avalikud kuriteod, millega nad on astunud vastu Sinu Kiriku õigustele ja õpetusele.

℟ Kui me ometi suudaksime seda ülekohut omaenda verega kustutada! Et aga Sinu solvatud jumalikule aule lepitust tuua, ohverdame Sulle selle hüvituse, mille Sina kord ristil oma Isale tõid ja mida Sa päevast päeva meie altaritel uuendad. Me ühendame selle ka hüvitusega, mille on Sulle toonud Sinu neitsilik ema, kõik pühakud ja kõik vagad usklikud kõigist aegadest ja paigust. Me tõotame kogu südamest, niipalju kui see meist sõltub, Sinu armu abil usutruuduse, kommete puhtuse ja kogu Evangeeliumi õpetuse, iseäranis armastuse käsu täiusliku järgimise kaudu taas heastada kõik omaenda ja teiste patud ning solvangud ja teotused Sinu haaramatu armastuse vastu. Me tahame püüda jõudu mööda takistada ka Sinu edasist solvamist ning võimalikult paljusid inimesi Sind järgima ärgitada.

℣ Me palume Sind, heldeim Jeesus, et Sa võtaksid selle meie vabatahtliku austuse- ja andumuse avalduse pühima Neitsi Maarja eestkostel hea meelega vastu ning aitaksid meil oma suure armu läbi püsivuses ja truus andumuses Sinu teenistusse jääda, kuni me kõik viimaks igavesele isamaale jõuame, kus Sina koos Isaga ja Püha Vaimuga elad ja valitsed, Jumal igavesest ajast igavesti.

℟ Aamen.

 

Seda palvet tuleks, võimalusel kirikus ja koos kogudusega, palvetada nii Jeesuse pühima südame pühal kui soovitavalt iga kuu esimesel reedel, samuti oktoobrikuu viimasel pühapäeval.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus