• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle:

Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Loe Usutunnistus ja Meie Isa ning järgnev palve:

Ma tänan Sind, mu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa sellel ööl mind kõige häda ja kahju eest oled varjanud, ja palun Sind, et Sa ka sel päeval mind hoiaksid pattu ja kurja tegemast, et iga minu tegu ja kogu minu elu oleks Sulle meelepärane. Nõnda annan ma Sinu kätte ennast kogu ihu ja hingega. Olgu Sinu püha ingel mulle saatjaks, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle! Aamen.

Enne sööki:

Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, ja Sina annad neile nende roa omal ajal; Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. (Psalm 145:15.16)

Loe Meie Isa ja järgnev palve:

Issand Jumal, taevane Isa, õnnista meid ja neid Sinu ande, mis me Sinu heldusest vastu võtame, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.

Pärast sööki:

Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti! Tänage jumalate Jumalat, kes annab kõigele lihale roa, sest Tema heldus kestab igavesti! Issandal on hea meel neist, kes Teda kardavad, kes loodavad Tema helduse peale. (Psalm 136:1.25; 147:11)

Loe Meie Isa ja järgnev palve:

Meie täname Sind, Issand Jumal ja Isa, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kõigi Sinu heategude eest, kes Sa elad ja valitsed igavesti. Aamen.

Õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle:

Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

Loe Usutunnistus ja Meie Isa ning järgnev palve:

Ma tänan Sind, mu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa sel päeval oled mind armulikult hoidnud, ja palun Sind: anna mulle andeks kõik mu patud ja eksisammud! Varja mind sel ööl armulikult! Sest ma annan enese kogu ihu ja hingega ja kõik Sinu kätte. Olgu Sinu püha ingel minu juures, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle! Aamen.

Jeesus Kristus, ma anun Sind Sinu armastava südame pärast: süüta oma tuline armastus ja igatsus Sinu au järele kõigi preestrite, kõikide misjonäride ja kõigi nende südames, kes vastutavad Jumala Sõna kuulutamise eest. Aidaku nad päästa hingesid kurja käest ning juhtida neid Sinu südamesse, kus nad võivad Sind igavesti kiita. Aamen.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus