• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Saalomoni tarkuseraamat 3:1-8

Õigete hinged on Jumala käes ja neid ei puuduta ükski piin. Rumalate silmis näivad nad olevat surnud ja nende äraminekut peetakse õnnetuseks, lahkumist meie keskelt hukatuseks; nemad aga on rahus. Sest kuigi neid inimeste meelest nuheldakse, on nende lootuseks täielik surematus. Pärast kerget karistust saavad nad osa rohkest heast, sest Jumal on neid proovile pannud ja leidnud, et nad on Tema väärilised. Ta on neid proovinud nagu kulda sulatusahjus ja võtnud vastu kui täieliku põletusohvri. Oma läbikatsumise ajal nad hiilgavad ja on nagu õlgedes lendlevad sädemed. Nad mõistavad kohut paganate üle ning valitsevad rahvaid, ja Issand on igavesti nende kuningas.

Graduale 2. Moosese 15:11.6; Jeesus Siiraki tarkuseraamat 44:14

Jumal on ülistatud pühakute keskel, Ta on kardetava kuulsusega imetegija.
Issand, Sinu parem käsi näitas oma jõudu; Issand, Sinu parem käsi purustas vaenlase.

Halleluuja. Halleluuja.
Pühade ihud on maetud rahus ja nende nimi elab põlvest põlve.
Halleluuja.

Luuka 21:9-19

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke, sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel niipea käes. Siis Ta ütles neile: Rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu. Tuleb suuri maavärinaid ning kohati näljahäda ja katku ning hirmsaid ja suuri tunnustähti taevast. Aga enne seda kõike panevad nad oma käed teie külge ja kiusavad teid taga, andes teid ära sünagoogidesse ja vanglatesse, teid veetakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast. See annab teile võimaluse tunnistamiseks. Jätke siis meelde, et te ette ei muretseks, mida eneste eest kosta, sest mina ise annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa seista ega rääkida keegi teie vastastest. Aga ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ja sõbrad reedavad teid ja lasevad mõned teie seast surmata, ning te saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Ent juuksekarvgi ei saa hukka teie peast. Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge.

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Timoteosele 1:15-17

Ustav on see sõna ja kõigiti vastuvõetav, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast mina olen suurim; kuid sellepärast ma olen saanud armu, et Jeesus Kristus kõigepealt minus osutaks kõike oma pikka meelt eeskujuks neile, kes veel edaspidi saavad usklikuks Temasse igaveseks eluks. Aga ajastute Kuningale, kadumatule, nähtamatule, ainule Jumalale olgu au ja austus ajastute ajastuteni! Aamen.

Graduale Psalm 113:1-7

Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti!
Kiitke, Issanda sulased, kiitke Issanda nime!
Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti!
Päikesetõusust loojakuni olgu kiidetud Issanda nimi!
Issand on kõrge üle kõigi rahvaste, Tema au on üle taevaste!
Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub,
kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on,
kes tõstab põrmust üles vaevase ja tuhaasemelt viletsa.
Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 14:23

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me teeme eluaseme tema juurde.
Halleluuja.

Luuka 6:43-49

Neil päevil ütles Jeesus: Ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega jälle halba puud, mis kannaks head vilja. Sest iga puud tuntakse tema viljast. Ei nopita ju viigimarju kibuvitstest ega korjata viinamarjakobaraid ohakatest. Hea inimene toob esile head oma südame heast tagavarast ja halb inimene toob esile halba oma südame halvast tagavarast. Sest mida süda täis, sellest suu räägib! Aga miks te mind hüüate: Issand, Issand!, ega tee, mida ma ütlen? Igaüks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende järgi – ma näitan teile, kelle sarnane ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja võttis sügavasse ning rajas tema aluse kaljule. Kui siis suurvesi tuli, murdus vool vastu seda maja ja ei suutnud seda kõigutada, sest see oli hästi ehitatud. Aga kes kuuleb ega tee, see on inimese sarnane, kes maja rajas maa peale ilma aluseta; ja voolav vesi rõhus selle vastu ja see langes kohe kokku; ja selle maja varisemine oli suur!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus