• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Aamose 9:13-15

Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarjasõtkuja seemne külvajale; siis tilguvad mäed värsket veini ja kõik künkad sulavad. Siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve, nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis; nad istutavad viinamägesid ja joovad nende veini, nad rajavad rohuaedu ja söövad nende vilja. Ma istutan nad nende oma maale ja enam ei kitkuta neid ära nende maalt, mille ma neile olen andnud, ütleb Issand, sinu Jumal.

Graduale Psalm 113:5-7

Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub,
kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on,
kes tõstab põrmust üles vaevase ja tuhaasemelt viletsa?

Nehemja 8:1-10

Neil päevil kogunes terve rahvas nagu üks mees Veevärava esisele väljakule, ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese Seaduse raamatu, mille Issand Iisraelile oli andnud. Ja preester Esra tõi Seaduse koguduse ette, niihästi meeste kui naiste ette, ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata, seitsmenda kuu esimesel päeval. Ja ta luges seda Veevärava esisel väljakul koidust keskpäevani meeste ja naiste ning arusaajate ees; ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud Seaduse raamatule. Ja Esra, kirjatundja, seisis puust laval, mis selleks oli ehitatud. Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal kui kõik muu rahvas; ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas käsi tõstes: Aamen, aamen! Ja nad põlvitasid ning heitsid Issanda ette silmili maha. Ja leviidid õpetasid rahvale Seadust ja rahvas seisis püsti. Ja nad lugesid raamatut, Jumala Seadust, peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust aru saadi. Ja Nehemja, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale: See päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke! Sest kogu rahvas nuttis, kui nad Seaduse sõnu kuulsid. Ja ta ütles neile: Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud! Sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm!

Graduale Psalm 33:12.6

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud enesele pärisosaks.
Issanda sõnaga on tehtud taevad ja Tema suu hingusega kõik nende väed.

Markuse 9:17-29

Neil päevil kostis keegi rahva hulgast Jeesusele: Õpetaja, ma tõin Sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim, ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin Sinu jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud. Aga Tema vastas neile: Oh uskmatu sugupõlv! Kui kaua ma pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta minu juurde! Ja nad tõid ta Jeesuse juurde, ja Jeesust nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades. Ja Jeesus küsis tema isalt: Kui kaua see juba temaga nõnda on? Aga tema ütles: Lapsest saadik, ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda hukata. Aga kui sa midagi võid – tunne meile kaasa ja aita meid! Aga Jeesus ütles talle: Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub. Otsekohe hüüdis lapse isa: Ma usun, aita mind mu uskmatuses! Aga kui Jeesus nägi, et rahvahulk kokku jookseb, sõitles Ta rüvedat vaimu: Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse! Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss jäi otsekui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles ja poiss tõusis püsti. Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid Tema jüngrid Temalt omavahel olles: Miks meie ei suutnud seda välja ajada? Ja Jeesus ütles neile: See tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja paastuga!

 

JÄTKUV LUGEMINE

1. Timoteosele 3:14-16

Mu poeg, ma kirjutan sulle, ehk ma küll loodan pea tulla sinu juurde, et kui ma viibin, sa teaksid, kuidas tuleb käituda Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõe sammas ja alustugi. Ja vastuvaieldamatu suur on jumalakartuse saladus: Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistetud Vaimus, ilmunud inglitele, kuulutatud paganate seas, usutud maailmas, üles võetud ausse!

Graduale Psalm 111:1-6

Suured on Issanda teod!
Ma tänan Issandat kõigest südamest õiglaste osaduses ja koguduses!
Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel!
Aulised ja ülevad on Tema tööd ja Tema õigus kestab igavesti!
Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele!
Halastaja ja armuline on Jehoova!
Ta annab toiduse neile, kes Teda kardavad,
Ta peab igavesti meeles oma lepingut!
Ta on ilmutanud oma tegude rammu oma rahvale, et neile anda paganate pärisosa!
Suured on Issanda teod!

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 6:63.68

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sinu sõnad on Vaim ja on elu, Sinul on igavese elu sõnad!
Halleluuja.

Luuka 7:31-35

Neil päevil ütles Jeesus rahvahulgale: Kellega ma siis võrdlen selle sugupõlve inimesi ja kelle sarnased nad on? Nad on laste sarnased, kes turul istuvad ja üksteisele hüüavad nõnda: Me oleme teile vilet ajanud ja te ei ole tantsinud, me oleme teile nutulaulu laulnud ja te ei ole nutnud! Sest Ristija Johannes on tulnud, ja ta ei söönud leiba ega joonud viina; ja te ütlete: Temal on kuri vaim! Inimese Poeg on tulnud, ja ta sööb ja joob, ja te ütlete: Vaata, see inimene on söödik ja viinajoodik, tölnerite ja patuste sõber! Ometi mõistetakse tarkus õigeks kõigi tema laste poolt!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus