• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Hesekieli 1:10-14

Nende nelja olendi näod, keda ma nägin, olid niisugused: esiküljes inimese nägu, neliku paremal pool lõukoera nägu, neliku vasakul pool härja nägu ja neliku tagaküljes kotka nägu! Niisugused olid nende näod. Ja nende tiivad olid laiali laotatud ülespoole; igaühel oli kaks vastastikuseks kinnihoidmiseks ja kaks, mis katsid nende ihu. Nad läksid igaüks otse edasi: kuhu vaim iganes tahtis minna, sinna nad läksid, liikudes nad ei pöördunud! Ja olendite vahel oli näha otsekui tuliseid süsi, mis põlesid tõrvikute sarnaselt, olendite vahel sinna-tänna liikudes; ja tulel oli kuma ning tulest väljus välk! Ja olendid jooksid sinna-tänna, otsekui lööks välku!

Graduale Psalm 112:1-2

Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad Tema käsud!
Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse!

Halleluuja. Halleluuja.
Issand, Sind kiidab auväärt apostlite koor!
Halleluuja.

Matteuse 9:9-13

Neil päevil nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tolli juures istuvat, ja ütles temale: Järgi mind! Ja see tõusis ja järgis Teda. Ja kui Ta lauas istus tema kojas, vaata, siis tuli palju tölnereid ja patuseid ning istusid lauas ühes Jeesuse ja Ta jüngritega. Seda nähes ütlesid variserid Tema jüngritele: Mispärast teie õpetaja sööb ühes tölnerite ja patustega! Aga kui Tema seda kuulis, ütles Ta: Arsti ei vaja terved, vaid haiged. Ent minge ja õppige, mis see on: Ma tahan halastust ja mitte ohvrit. Sest ma pole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!

 

UUS LUGEMISKAVA

Efeslastele 4:1-7.11-13

Vennad, mina, kes olen vang Issanda pärast, manitsen teid väärikalt käima kutsumise järgi, millega te olete kutsutud, kõige alanduse ja tasadusega, pika meelega, sallides üksteist armastuses ja olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi. Üks ihu ja üks vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees. Aga igaühele meist on antud armu Kristuse annetuse mõõtu mööda. Ja Tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumikuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda.

Graduale Psalm 19:2-5

Üle kogu ilmamaa käib nende sõna!
Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab Tema kätetööd!
Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust!
Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks!
Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna!
Üle kogu ilmamaa käib nende sõna!

Hüüd enne Evangeeliumi

Halleluuja. Halleluuja.
Sind, Jumal, kiidame, Sind, Issand, tunnistame, Sind kiidab auväärt apostlite koor!
Halleluuja.

Matteuse 9:9-13

Neil päevil nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tolli juures istuvat, ja ütles temale: Järgi mind! Ja see tõusis ja järgis Teda. Ja kui Ta lauas istus tema kojas, vaata, siis tuli palju tölnereid ja patuseid ning istusid lauas ühes Jeesuse ja Ta jüngritega. Seda nähes ütlesid variserid Tema jüngritele: Mispärast teie õpetaja sööb ühes tölnerite ja patustega! Aga kui Tema seda kuulis, ütles Ta: Arsti ei vaja terved, vaid haiged. Ent minge ja õppige, mis see on: Ma tahan halastust ja mitte ohvrit. Sest ma pole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus