• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Jeesus Siiraki tarkuseraamat 31:8-11

Õnnis on mees, kes leitakse olevat laitmatu ja kes ei jookse kulla järele. Kus niisugune on, et saaksime teda ülistada? Sest ta on teinud imetlusväärseid tegusid oma rahva keskel. Kes on selles proovile pandud ja täiuslikuks saanud? Olgu see kiituseks temale, kes oleks võinud eksida, aga ei ole eksinud, kes oleks võinud kurja teha, aga ei ole teinud. Seepärast on tema varandus kindlustatud ja kogudus jutustab tema almustest.

Graduale Psalm 92:13-14.3; Jaakobuse 1:12

Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes,
et hommikul kuulutada Sinu heldust ja öösel Su ustavust.

Halleluuja. Halleluuja.
Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu.
Halleluuja.

Luuka 12:35-40

Neil päevil ütles Jeesus oma jüngritele: Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu, ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral ja leiaks nad nõnda – õndsad on need! Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

 

JÄTKUV LUGEMINE

Baaruk 1:15-22

Ütelge nõnda: Issandal, meie Jumalal, on õigus, meil on aga häbi silmis, nõnda nagu see tänapäeval on Juuda meestel ja Jeruusalemma elanikel, meie kuningail ja meie vürstidel, meie preestreil ja meie prohveteil ja meie vanemail, sellepärast et me oleme pattu teinud Issanda vastu. Meie ei ole teda uskunud ega ole võtnud kuulda Issanda, meie Jumala häält, et käiksime Issanda käskude järgi, mis Ta meile on andnud. Alates päevast, mil Issand tõi ära meie vanemad Egiptusemaalt, kuni tänapäevani oleme olnud sõnakuulmatud Issanda, meie Jumala vastu ja oleme olnud hooletud kuulama Tema häält. Ja nõnda on tabanud meid see õnnetus ning needus, mida Issand oma sulase Moosese läbi kuulutas sel päeval, mil Ta tõi ära meie vanemad Egiptusemaalt, et anda meile maa, mis piima ja mett voolab, nõnda nagu see tänapäeval ongi. Meie ei ole võtnud kuulda Issanda, oma Jumala häält kõigis sõnus neilt prohveteilt, keda Tema meie juurde läkitas, vaid oleme ära läinud, igaüks oma kurja südame ajel, et teenida võõraid jumalaid ja teha seda, mis on paha Issanda, meie Jumala silmis.

Graduale Psalm 79:1-5.8-9

Oma nime auhiilguse pärast, Issand, päästa meid!
Jumal, paganad on tulnud Su pärisossa;

nad on rüvetanud su püha templi,
on teinud Jeruusalemma kivivaremeks.

Nad on Su sulaste laibad andnud söögiks taeva lindudele
ja su vagade liha metsloomadele.

Nad on valanud nende verd nagu vett Jeruusalemma ümber
ja ei ole olnud matjat.

Me oleme saanud teotuseks oma naabritele,
irvituseks ja pilkeks oma ümbruskonnale.
Kui kaua Sa, Issand, oled lõpmata vihane
ja Su püha viha leegitseb nagu tuli?

Ära tuleta meelde meie vastu esivanemate pahategusid;
tõtaku meid kohtama sinu halastus, sest me oleme väga kurnatud!

Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast ja tõmba meid välja
ning tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast!
Oma nime auhiilguse pärast, Issand, päästa meid!

Hüüd enne Evangeeliumi Psalm 95:7-8

Halleluuja. Halleluuja.
Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant!
Halleluuja.

Luuka 10:13-16

Neil päevil ütles Jeesus: Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on sündinud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas istudes parandanud meelt. Ometi on Tüürosel ja Siidonil kohtus hõlpsam põli kui teil. Ja sina, Kapernaum, kas sind ülendatakse taevani? Ei, surmavallani tõugatakse sind alla. Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu Läkitaja.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus