• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Õpetussõnad 8:22-24.32-35

Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. Igavikust alates on mind eraldatud, ürgajast peale, enne maailma algust. Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad. Ja nüüd, pojad, kuulge mind! Õndsad on need, kes hoiavad minu teed. Sest kes leiab minu, leiab elu ja saab Issanda hea meele osaliseks.

Graduale Psalm 45:5.11-12

Tõe ja õiguse ning alandlikkuse pärast õpetagu Sind imeliselt Su parem käsi!
Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv, siis Suningas himustab su ilu!

Halleluuja. Halleluuja.
Täna on aulise Neitsi Maarja pidupäev, kes on pärit Aabrahami seemnest, võrsunud Juuda soost, Taaveti kirjast juurest.
Halleluuja.

Luuka 1:26-38

Neil päevil läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga! Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned Talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja Teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab Talle Tema isa Taaveti trooni. Ja Ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning Tema valitsusele ei tule lõppu. Aga Maarja küsis inglilt: Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Ja ingel vastas talle: Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on lapseootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Aga Maarja ütles: Vaata, siin on Issanda ümmardaja, sündigu mulle sinu sõna järgi!

 

UUS LUGEMISKAVA

Baaruk 4:5-12.27-29

Ole julge, minu rahvas, Iisraeli mälestuse hoidja! Teid on küll müüdud paganaile, aga mitte hävitamiseks. Et olete Jumalat vihastanud, siis on teid antud vaenlaste kätte. Sest teie äratasite pahameele Temal, kes teid on teinud, ohverdades kurjadele vaimudele, aga mitte Jumalale. Teie unustasite oma toitja, igavese Jumala, ja kurvastasite oma kasvatajat, Jeruusalemma. Sest tema nägi Jumala viha tulevat teie peale ja ütles: Kuulge, Siioni naabrid, Jumal on mulle saatnud suure leina! Sest ma nägin oma poegade ja tütarde vangistamist, mis Igavese tahtel neid tabas. Mina kasvatasin neid küll rõõmuga, aga nutu ja leinaga pidin nad ära saatma. Ükski ärgu rõõmustagu minu pärast, et olen lesknaine ja kõigist maha jäetud! Ma olen üksi jäänud oma laste pattude pärast, sest nad taganesid Jumala Seadusest. Olge tublid, lapsed, ja hüüdke Jumala poole, sest Tema, kes seda laskis sündida, peab teid meeles! Sest nõnda nagu teil oli mõte taganeda Jumalast, nõnda pöörduge nüüd teda otsima kümnekordse innuga! Sest Tema, kes selle õnnetuse teile saatis, toob teile koos päästega igavese rõõmu.

Graduale Psalm 69:33-37

Issand kuuleb vaeseid ja viletsaid!
Viletsad näevad ja rõõmustavad; teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab elama.

Sest Issand kuuleb vaeseid ega pea halvaks oma vange.
Kiitku Teda taevas ja maa, meri ja kõik, mis seal liigub!
Sest Jumal tahab päästa Siioni ja uuesti ehitada Juuda linnad,
et nad asuksid sinna elama ja päriksid selle.

Ja Tema sulaste järeltulev sugu peab selle saama pärandiks,
ja need, kes armastavad Tema nime, asuvad sinna elama.

Issand kuuleb vaeseid ja viletsaid!

Hüüd enne Evangeeliumi Matteuse 11:25

Halleluuja. Halleluuja.
Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa oled taevariigi saladused ilmutanud väetitele!
Halleluuja

Luuka 10:17-24

Neil päevil pöördusid need seitsekümmend kaks rõõmuga tagasi ja ütlesid: Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile Sinu nime mõjul! Tema ütles neile: Ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud! Selsamal tunnil juubeldas Jeesus Pühas Vaimus ja ütles: Ma tänan Sind, Isa, taeva ja maa Issand, et Sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud Sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa üle andnud mulle ja keegi ei tunne, kes on Poeg, kui vaid Isa, ja kes on Isa, kui vaid Poeg, ja kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada. Ja omavahel olles ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes: Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete, sest ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus