• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

1. Korintlastele 1:4-8

Vennad, ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses! Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks Temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval.

Graduale Psalm 122:1.7; 102:16

Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: Lähme Issanda kotta!
Rahu olgu su müüride vahel, hea käekäik su kuninglikes kodades!

Halleluuja. Halleluuja.
Siis paganad hakkavad kartma Sinu nime, Issand, ja kõik ilmamaa kuningad Sinu au.
Halleluuja.

Matteuse 9:1-8

Neil päevil astus Jeesus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna. Ja vaata, Tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: Ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud! Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: See teotab Jumalat! Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: Mispärast te mõtlete kurja oma südames? Sest kumb on kergem, kas öelda: Sinu patud on andeks antud!, või öelda: Tõuse püsti ja kõnni! Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal! – Siis Ta ütles halvatule: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju! Ja too tõusis ning läks koju. Seda nähes hakkasid rahvahulgad kartma ja ülistasid Jumalat, kes annab inimestele sellise meelevalla.

 

UUS LUGEMISKAVA

Jesaja 5:1-7

Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid; ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka surutõrre. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis. Ja nüüd, Jeruusalemma elanikud ja Juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel! Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid? Aga nüüd tahan ma ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma viinamäega: ma kisun maha ta aia, ja ta jääb laastatavaks, ma lammutan tema müüri ja ta jääb tallatavaks. Nõnda ma hävitan ta. Teda ei kärbita ega rohita, ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan pilvi temale vihma andmast. Sest Iisraeli sugu on Vägede Issanda viinamägi, ja Juuda mehed Tema lemmikistandik. Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus; õiglust, aga vaata, tuli hädakisa.

Graduale Psalm 80:9.12-16.19-20

Iisraeli sugu on Vägede Issanda viinamägi.
Sina tõid viinapuu Egiptusest; Sina ajasid ära rahvad ja istutasid selle nende asemele.
Tema väädid ulatusid mereni ja ta võsud Frati jõeni.
Miks oled kiskunud maha tema müürid, nõnda et kõik teekäijad tema küljest nopivad?
Metssiga tuustib teda ja loomad väljal on ta paljaks söönud.
Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud
ja istikut, mille Su parem käsi on istutanud, võsu, mille Sa enesele oled tugevaks kasvatanud!
Siis me ei tagane Sinust! Elusta meid, siis me kuulutame Sinu nime!
Issand, Vägede Jumal, uuenda meie olukord, lase paista oma pale, siis oleme päästetud!
Iisraeli sugu on Vägede Issanda viinamägi.

Filiplastele 4:6-9

Vennad, ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage! Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.

Hüüd enne Evangeeliumi Johannese 15:16

Halleluuja. Halleluuja.
Issand ütleb: Mina olen teid maailmast valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.
Halleluuja.

Matteuse 21:33-44

Neil päevil ütles Jeesus ülempreestritele ja rahvavanematele: Kuulge teist tähendamissõna! Oli inimene, majaisand, kes istutas viinamäe ja piiras selle aiaga ning õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ja reisis võõrsile. Kui saagiaeg lähenes, läkitas ta oma sulaseid rentnike juurde oma vilja vastu võtma. Aga rentnikud võtsid tema sulased kinni, mõnda nad peksid, mõne tapsid, mõne aga viskasid kividega surnuks. Taas ta läkitas teisi sulaseid,  ohkem kui esimesi, ja nad tegid nendega nõndasamuti. Aga lõpuks ta läkitas nende juurde oma poja, mõeldes: Ehk nad häbenevad mu poega! Kuid rentnikud rääkisid poega nähes omavahel: Tema ongi see pärija! Läki, tapame ta ära ja tema pärandi saame meie! Ja nad võtsid ta kinni ja viskasid viinamäelt välja ja tapsid ära. Kui nüüd viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende rentnikega? Nad ütlesid Talle: Ta hukkab need kurjad kurjal kombel ja annab viinamäe teiste rentnike kätte, kes annavad talle vilja õigel ajal. Jeesus vastas neile: Kas te pole kunagi lugenud Kirjast: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks – seesama on saanud nurgakiviks. See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis! Seepärast ma ütlen teile: Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab. Ja kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus