• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

Efeslastele 5:15-21

Vennad, vaadake hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu, lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses.

Graduale Psalm 145:15-16; 108:2

Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, ja Sina annad neile nende roa omal ajal;
Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega.

Halleluuja. Halleluuja.
Kindel on mu süda, oh Jumal! Ma tahan laulda ja mängida, samuti mu au.
Halleluuja.

Johannese 4:46-53

Neil päevil tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus Ta oli muutnud vee veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta Tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle: Te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles Talle: Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb! Jeesus ütles talle: Mine, sinu poeg elab! Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et tema laps elab. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle: Eile päeval kella ühe ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud: Sinu poeg elab! Ja ta uskus, samuti kogu tema pere.

 

UUS LUGEMISKAVA

Jesaja 45:1.4-6

Nõnda ütleb Issand oma võitule Kooresele, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid ja päästa lahti kuningate vöösid, et avada tema ees uksi, et väravad ei jääks suletuks: Oma sulase Jaakobi ja oma valitu Iisraeli pärast ma kutsusin sind nimepidi ja andsin sulle aunime, ehkki sa mind ei tundnud. Mina olen Issand, ja kedagi teist ei ole, ei ole ühtegi jumalat peale minu; mina vöötasin sind, ehkki sa mind ei tundnud, et teataks päikesetõusu ja -loojaku pool, et ei ole ühtegi peale minu; mina olen Issand, ja kedagi teist ei ole.

Graduale Psalm 96:1.3-5.7-10

Andke Issandale au ja võimus!
Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale, kõik maailm!
Jutustage paganate seas Tema au, Tema imeasju kõigi rahvaste seas!
Sest Issand on suur ja väga kiidetav ja Tema on kardetavam kui kõik muud jumalad.
Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva.
Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale, andke Issandale au ja võimus!
Andke Issandale Tema nime au, tooge annetusi ja tulge Tema õuedesse!
Kummardage Issandat pühas ehtes, kõik maailm värisegu Tema palge ees!
Öelge paganate seas: Issand on kuningas! Tema mõistab rahvastele õiglast kohut.
Andke Issandale au ja võimus!

1. Tessalooniklastele 1:1-5

Paulus ja Silvanus ja Timoteos – tessalooniklaste kogudusele Jumalas Isas ja Issandas Jeesuses Kristuses: armu teile ja rahu! Me täname alati Jumalat teie kõikide eest, meenutades teid oma palvetes, alatasa meelde tuletades teie teokat usku ja töökat armastust ning vastupidavat lootust meie Issanda Jeesuse Kristuse peale Jumala ja meie Isa palge ees. Me teame, et teie, Jumalale armsad vennad, olete valitud, sest meie evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana, vaid ka väes ja Pühas Vaimus ning täieliku veendumusega.

Hüüd enne Evangeeliumi Filiplastele 2:15-16

Halleluuja. Halleluuja.
Pidage kinni elusõnast, siis te paistate nagu tähed maailmas!
Halleluuja.

Matteuse 22:15-21

Neil päevil läksid variserid ja võtsid nõuks Jeesus Tema sõnadest lõksu püüda. Ja nad läkitasid Tema juurde oma jüngreid koos heroodeslastega ütlema: Õpetaja, me teame, et Sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões, ja Sa ei hooli kellestki, sest Sa ei vaata inimese isikule. Ütle nüüd meile, mis Sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei? Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes: Mis te mind kiusate, silmakirjatsejad? Näidake mulle maksuraha! Nemad tõidki Tema kätte teenari. Ja Ta küsis neilt: Kelle pilt ja kiri sellel on? Nad ütlesid Talle: Keisri! Siis Ta ütles neile: Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma!

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus