• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

VANAKIRIKLIKUD LUGEMISED

2. Moosese 32:7-14

Neil päevil rääkis Issand Moosesega, öeldes: Mine astu alla, sest su rahvas, kelle sa tõid Egiptusemaalt välja, on teinud pahasti!   Nad on kähku pöördunud teelt, mida ma neil käskisin käia. Nad on enestele teinud valatud vasika. Nad on seda kummardanud ja sellele ohverdanud, ja nad on öelnud: See on su jumal, Iisrael, kes tõi sind Egiptusemaalt välja. Ja Issand ütles Moosesele: Ma olen näinud seda rahvast, ja vaata, see on kangekaelne rahvas. Jäta nüüd mind üksi, et mu viha saaks süttida põlema nende vastu ja ma saaksin nad hävitada! Aga sind ma teen suureks rahvaks. Mooses aga anus Issanda, oma Jumala ees ja ütles: Issand, miks süttib Su viha põlema oma rahva vastu, kelle Sa tõid Egiptusemaalt välja oma suure võimsuse ja vägeva käega? Miks peaksid egiptlased rääkima ja ütlema: Kurja kavatsusega viis Ta nad välja, et neid mägedes tappa ja maa pealt hävitada! – Pöördu oma tulisest vihast ja kahetse kurja, mida Sa kavatsed teha oma rahvale! Meenuta oma sulaseid Aabrahami, Iisakit ja Iisraeli, kellele Sa oled iseenese juures vandunud ja öelnud: Ma teen teie soo nõnda paljuks nagu tähti taevas; ja kogu selle maa, millest ma olen rääkinud, annan ma teie soole ja nad pärivad selle igaveseks! Ja Issand kahetses kurja, mida Ta oli ähvardanud teha oma rahvale.

Graduale Psalm 44:27.2

Tõuse meile appi, Issand, ja lunasta meid oma helduse pärast!
Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud:
suure teo oled Sa teinud nende päevil, muistsel ajal.

Johannese 7:14-31

Neil päevil, pühade keskpaiku, läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas. Juudid panid seda imeks ja ütlesid: Kuidas see tunneb Kirja ilma õppimata? Siis Jeesus vastas neile: Minu õpetus ei ole minu, vaid Tema oma, kes mu on saatnud. Kui keegi tahab teha Tema tahtmist, küll Ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma iseenesest. Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene ning temas ei ole valet. Kas Mooses ei andnud teile Seadust? Aga keegi teist ei tee Seaduse järgi. Miks te otsite võimalust mind tappa? Rahvahulk vastas: Sinus on kuri vaim. Kes otsib võimalust Sind tappa? Jeesus kostis: Ma tegin ühe teo, ja te kõik panete imeks. Eks ole: Mooses on andnud teile ümberlõikamise – kuigi see ei ole pärit Mooseselt, vaid esiisadelt – ja te lõikate inimese ümber ka hingamispäeval. Kui inimese peab ümber lõikama hingamispäeval, et Moosese Seadus ei jääks täitmata, miks te siis minu peale tigedad olete, et ma olen kogu inimese terveks teinud hingamispäeval? Ärge tehke kohtuotsust näo järgi, vaid tehke õiglane otsus! Siis mõned jeruusalemlastest ütlesid: Eks Ta ole seesama, kelle tapmiseks nad otsivad võimalust? Ja ennäe, Ta räägib avalikult, ja Talle ei öelda midagi! Kas ehk ülemad on tõesti ära tundnud, et Tema ongi Messias? Kuid me teame Teda, kust Ta on pärit, aga kui tuleb Messias, siis ei tea keegi, kust Ta on. Siis hüüdis Jeesus pühakojas õpetades valjusti: Jah, mind te teate ja teate ka, kust ma olen. Ent mina ei ole tulnud iseenesest, vaid tõeline on Tema, kes mu on saatnud ja keda teie ei tunne. Mina tunnen Teda, sest ma olen tulnud Tema juurest ja Tema on mu läkitanud. Nüüd nad otsisid võimalust Teda vahistada, ometi ei pannud keegi kätt Tema külge, sest Tema tund ei olnud veel tulnud. Aga rahvahulgast uskusid paljud Temasse.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus