• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Muidugi kasutab Pühakiri Jumalast kõneldes ka ema kujundit. "Teie lapsi kantakse kätel ja hellitatakse põlvedel. Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid," kinnitab Issand prohvet Jesaja suu läbi kõneldes (Js 66:12-13).

Siiski väldib Piibel Jumala otsesõnu emaks nimetamist. Seda kindlasti teadlikult: keskkonnas, milles Iisraeli ümbritsesid erinevaid ema-jumalaid kummardavad religioonid, oli hädavajalik rõhutada Jumala absoluutset teistsugusust ja teispoolsust - seda, et kõik olev on küll Tema poolt, aga Temast "väljaspool", Temast erinevana loodud, suveräänse tahteaktiga eimillestki, aga mitte Temast välja voolanud, otsekui emast sündinud.

Tõsi, Iisrael öeldakse olevat Jumala sünnitatud, seda enamasti etteheitena Jumala rahva truudusetusele (5Ms 32:18: "Sa ei mäletanud kaljut, kes sinu sünnitas, ja unustasid Jumala, kes andis sulle elu."), ent see on teine asi - ja siingi ei nimetata Jumalat emaks.

 Ka kirik on Jumalast sündinud. Jumal on meie Isa ja Ta on ka meie sünnitaja. Ta on meid igaüht sünnitanud pühas ristimises, vee ja Püha Vaimu läbi (Jh 3:5), aga Ta on meid sünnitanud ühe ihuna, kirikuna ka oma Pojas - sest me oleme Tema, Kristuse Ihu. Nii võime - seda müstilist ühtsust silmas pidades - viia kiriku sünnipäeva tagasi jõulusündmuseni. Või veelgi kaugemale: "Isast sündinud enne kõiki aegu" (Nikaia usutunnistus) - juba seal, Isa südames igavestest aegadest, oleme Tema armastuse läbi olemas olnud.

Armastus Jumalas, see on kirikuisade järgi Püha Vaim. Tema on see, kelle kaudu enne kõiki aegu Isa rinna najal olnud igavene Poeg (Jh 1:18) on saanud nüüd, päevade lõpul inimeseks, meie Lunastajaks ja Õnnistegijaks. Ja sellesama Püha Vaimu eluandvast väest on Nelipühal sündinud ka kirik, Kristuse Ihu, keda võime samuti õigusega oma Emaks nimetada.

Neil aastatel, mil Nelipüha ja Emadepäev satuvad kokku, on imehea mõelda igavesele Isale, kes on oma ainusündinud Poja hindamatu vere ning oma eluloova Vaimu pühitseva väe läbi sünnitanud kiriku, meie Ema, kes jätkab Jumala laste ilmale toomist pühas ristimise sakramendis.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus