• Pärnu Eliisabeti kirik
  • Püha Missa
    P kell 10 ja 18 | T K R kell 9 | N kell 18
  • Leerikursus
  • Koguduse töötajad
    Nikolai 22, Pärnu | 44 31 381
  • Kaitsepühakud
    Püha Eliisabet | Püha Johannes | Püha Nicolaus

Kas Kolmainupüha juhtmõtteks sobiks Hb 13:3: "Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!"

Kuigi see võib tunduda esmapilgul justkui asjasse mittepuutuvana - on ju see kirjasõna öeldud mitte niivõrd õpetuse, kuivõrd manitsusena (püsida isade õpetuses) - aitab see kirjasõna siiski üllatavalt hästi süveneda pühima Kolmainsuse saladustesse.

Nimi Jeesus Kristus ei tähista siinkohal mitte ainult Jumala Poja maist elu ja tegevust, vaid Teda kui tõelist Jumalat enne kõiki aegu, kes on Neitsist sündides võtnud omaks ka meie inimliku loomuse ning jäänud jäädavalt nii tõeliseks Jumalaks kui tõeliseks inimeseks (ka see 'tõeline inimene’'omab kahte tahku: üks viitab Tema suhtele Jumalaga, kes Ta on samal ajal, kui Ta on inimene; teine aga kõneleb omapärasel kombel meist, sellest, et meie ei ole veel tõelised inimesed, vaid võime nendeks saada ainult Tema läbi ja Temas).

 Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. Mis keelab meil selle üle veidi mõtiskleda? Võib-olla on neis kolmes "sellessamas" midagi, mis kõneleb pühimast Kolmainsusest ning Tema ühtsest toimimisest inimkonna loomisel, lunastamisel ja pühitsemisel.

Eile. "Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi." (Jh 1:1.3) "Tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu." (Kl 1:16)

Täna. "Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle Ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi Ta on ka maailmad teinud, kes, olles Tema kirkuse hiilgus ja Tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on pärast seda, kui Ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud Ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas." (Hb 1:1-3)

Igavesti. "Ma palun Isa ja Ta annab teile teise Lohutaja, et Tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe Teda ega tunne Teda ära. Teie tunnete Tema ära, sest Ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde." (Jh 14:16-18.23)

Kiidetud olgu kolmainus Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen.

Kontakt

Pärnu Eliisabeti kogudus
Nikolai 22 | 80010 Pärnu
Reg kood 80211018

Telefon: +3724431381
Mobiil: +37256 664 626
E-post: parnu.eliisabeti @ eelk.ee

Arveldusarve:
EE111010902000838001
EELK Pärnu Eliisabeti kogudus